computerworld.pl: UE odrzuca pomysł, aby duże firmy technologiczne ponosiły część kosztów związanych z budową sieci 5G

Zdecydowana większość krajów należących do Unii Europejskiej odrzuciła postulat zgłoszony przez operatorów sieci telekomunikacyjnych, nawołujący do tego aby duże firmy technologiczne finansowały rozwój szerokopasmowych połączeń bazujących na technologii 5G. Propozycję przedstawiły dwie organizacje zajmujące się telekomunikacją (GSMA i ETNO), które reprezentują 160 operatorów sieci telekomunikacyjnych funkcjonujących w Europie. Według nich, ponad 5% całego ruchu obserwowanego w internecie generują duże firmy technologiczne i dlatego to one powinny partycypować w kosztach ponoszonych na budowanie nowych sieci telekomunikacyjnych, szczególnie tych, które świadczą swe usługi urządzeniom 5G.
Czytaj źródło…

źródło: computerworld.pl