Bank Pekao udzielił kredytu konsorcjalnego firmie Atman

Bank Pekao S.A. nie zwalnia tempa w zakresie zrównoważonego finansowania. Tym razem pełni funkcję agenta kredytu i agenta zabezpieczeń oraz jest największym polskim kredytodawcą przy opiewającej na łącznie 1,35 mld zł umowie kredytu konsorcjalnego dla firmy Atman, czołowego gracza na rynku w segmencie centrów danych i kolokacji serwerów. Atman podpisał umowę finansowania z konsorcjum polskich i zachodnioeuropejskich instytucji na łączną kwotę ok. 1,35 mld zł i terminem zapadalności do 5 lat. Udział Banku Pekao w finansowaniu to 283,9 mln zł. Finansowanie obejmuje kredyt terminowy na refinansowanie istniejącego zadłużenia, kredyt rewolwingowy i kredyt inwestycyjny na finansowanie rozwoju nowoczesnego kompleksu data center w Warszawie. Finansowanie ma „zielony”, zrównoważony charakter i jest udzielone w formule Sustainability Linked Loan, którego oprocentowanie zależy od spełnienia celów z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej. Zapewni spółce środki na rozbudowę łącznej mocy oferowanej klientom. – W tego rodzaju transakcjach bierzemy udział ze szczególną przyjemnością. To umowa o wielkiej wartości, która wspiera polską innowacyjność i pozwala przyciągać największych klientów o światowej rozpoznawalności.  Doskonale wpisuje się w naszą strategię ESG i plany banku w zakresie wspierania zielonych projektów – mówi Dieter Lobnig, dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości w Banku Pekao. Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych, obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł. Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – według założeń strategii miał zwiększyć się na koniec 2024 roku do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao. Na koniec 2023 roku było to już 7,2 proc.

źródło: Bank Pekao S.A.