Dynamiczny początek roku 2024 – poprawa wszystkich kluczowych wskaźników operacyjnych i finansowych

W pierwszym kwartale roku 2024 T‑Mobile Polska:
– Osiągnął znaczący wzrost przychodów z usług o 5,8% pomimo negatywnego wpływu kolejnych regulacji stawek MTR;
– Poprawił łączne przychody o prawie 1% dzięki wzrostom zarówno w segmencie usług mobilnych, jak i stacjonarnych;
– Osiągnął wzrost zysku EBITDA AL o 3,3%, odnotowując tym samym jeden z najlepszych wyników pierwszego kwartału od lat;
– Stale pozyskiwał nowych klientów, co pozwoliło osiągnąć zwiększyć bazę klientów do 12,6 mln, pomimo dezaktywacji kolejnej partii nieużywanych kart SIM wręczanych pierwotnie uchodźcom z Ukrainy;
– Odnotował znaczny wzrost sprzedaży usług w segmencie B2C: zarówno w segmencie mobilnym, do czego przyczyniło się także uruchomienie usług 5G w paśmie C, jak i ofert stacjonarnych;
– W segmencie B2B koncentrował się na rozwoju oferty T Business dla klientów korporacyjnych i zjednywał sobie przedsiębiorców dzięki taryfom MagentaBIZNES;
– Kontynuował realizację ambitnych zobowiązań środowiskowych i wdrażanie projektów prospołecznych;
– Przeprowadził ambitny rollout sieci, budując największy zasięg 5G w paśmie C spośród wszystkich polskich operatorów mobilnych.
Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. liczba klientów T‑Mobile Polska osiągnęła poziom 12,6 mln. Oznacza to konsekwentny wzrost 22 tys. netto (r/r). Było to możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu bazy klientów abonamentowych – o 198 tys. (r/r). Z drugiej strony, pozytywne tendencje w segmencie postpaid zostały w ostatecznym rozrachunku osłabione przez zmniejszenie się liczby klientów usług przedpłaconych. Było to konsekwencją decyzji o dezaktywacji partii 150 tysięcy nieużywanych kart SIM pierwotnie rozdanych uchodźcom z Ukrainy w ramach działań pomocowych. Warto natomiast podkreślić, że w pierwszym kwartale roku, klienci coraz chętniej wybierali wyższe i oferujące więcej korzyści plany taryfowe, co miało pozytywny wpływ na przychody T‑Mobile. W połączeniu z konsekwentnym wzrostem bazy klientów usług światłowodowych i stale poprawiającą się sprzedażą oferty konwergentnej sprawiło to, że okres od stycznia do marca był jednym najmocniejszych pierwszych kwartałów od lat. W tym czasie EBITDA AL wzrosła o 3,3% (r/r), osiągając poziom 453 mln zł, a całkowite przychody z usług wzrosły o znaczące 5,8% w porównaniu do roku ubiegłego. W tym samym czasie całkowite przychody wzrosły o prawie 1% (r/r)i osiągnęły poziom 1,7 mld zł. Nasza strategia rynkowa opiera się na dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości usług sieciowych oraz portfolio produktów, przy silnej koncentracji na zadowoleniu klienta. Wszystko to robimy w sposób odpowiedzialny, zgodnie ze strategią ESG i ambitnymi celami w tym obszarze. Najlepsza technologia znalazła się wyjątkowo mocno w centrum uwagi w tym kwartale, ponieważ uruchomiliśmy największą sieć 5G C-band, co umożliwiło nam dotarcie do klientów z usługami mobilnymi o niespotykanej dotąd jakości, konkurencyjnymi nawet w porównaniu do usług światłowodowych. Widzimy, że klienci, którzy otrzymali możliwość przetestowania pełni możliwości 5G, chętniej wybierają wyższe plany, które oferują im jeszcze więcej możliwości niż dotychczas – powiedział Andreas Maierhofer, prezes Zarządu T‑Mobile Polska. W ostatnim czasie przekroczyliśmy próg 1 miliona użytkowników naszego programu Magenta Moments, co wyraźnie pokazuje, że klienci doceniają korzyści, jakie otrzymują będąc z nami. Uruchomiliśmy również Magenta Experience Center, aby być jeszcze bliżej naszych klientów, którzy w naszym pierwszym sklepie flagowym nowego typu mogą doświadczyć pełni możliwości świata T‑Mobile.
Pomimo spadku inflacji w porównaniu do roku 2023, wpływ wzrostu cen w ostatnich kwartałach wciąż jest bardzo zauważalny. Ten kwartał był pierwszym, w którym na wynik operatora wpływ miały podwyżki płac wprowadzone pod koniec ubiegłego roku. Spółka musiała się również zmierzyć z wyższymi kosztami niemal wszystkich usług zewnętrznych, a także wzrostem cen wynajmu powierzchni handlowych, indeksowanych w stosunku do inflacji z ubiegłego roku. Umowa energetyczna vPPA, która pozwoliła T‑Mobile zniwelować bardzo odczuwalne w ubiegłym roku wzrosty cen energii, nadal przynosi pozytywne rezultaty, gdyż potrzeby energetyczne operatora pokrywane są w 100% ze źródeł odnawialnych, w tym farm wiatrowych i słonecznych wybudowanych specjalnie na potrzeby tego projektu. Kolejnym ważnym elementem wpływającym na wynik T‑Mobile było przeprowadzenie zapoczątkowanego jeszcze jesienią ubiegłego roku procesu budowy sieci 5G w paśmie C. Rollout sieci 5G Bardziej był kontynuowany przez cały pierwszy kwartał, co pozwoliło operatorowi na osiągniecie i utrzymanie pozycji lidera w tym obszarze. To był mocny początek roku, zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym. Połączenie dezaktywacji nieużywanych kart przedpłaconych, negatywnych skutków regulacji MTR i wciąż rosnących cen stanowiło prawdziwe wyzwanie. Natomiast dzięki utrzymaniu mocnego komercyjnego momentum, udało nam się poprawić wszystkie kluczowe czynniki operacyjne i finansowe, byliśmy wstanie pokonać wszystkie przeszkody, ale także osiągnąć solidny wzrost i utrzymać tempo działania – powiedział Juraj Andras, członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. finansowych. Wzrost przychodów z usług o 5,8% pokazuje, że jest to jeden z najbardziej dynamicznych pierwszych kwartałów w ostatnich latach. To najlepszy dowód, że jesteśmy nie tylko gotowi do radzenia sobie z wyzwaniami, ale także do skutecznego konkurowania na rynku i osiągania celów bez względu na otoczenie.
Wzrost w segmencie rynku prywatnego napędzany 5G
Głównym celem T‑Mobile w pierwszym kwartale 2024 roku było udostępnienie klientom ofert umożliwiających korzystanie z superszybkiej sieci 5G Bardziej zarówno na smartfonach, jak i w ramach oferty internetu domowego. Inwestycje w sieć i usługi przełożyły się pozytywnie na sprzedaż abonamentów komórkowych, która w pierwszym kwartale 2024 wzrosła o 15% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Pierwszy kwartał to dla T‑Mobile także stabilny rozwój rozwiązań konwergentnych. Operator odnotował wzrost sprzedaży pakietów usług dla domu, które w tym okresie stanowiły blisko 45% podpisanych kontraktów światłowodowych w T-Mobile. Kampania reklamowa operatora promująca najwyższą jakość sieci 5G Bardziej spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, co także przyczyniło się pozytywnie do wzrostu sprzedaży w segmencie prywatnym. Kontynuując strategię synergii produktowej, T‑Mobile udostępnił kolekcję VOD Redbull TV wszystkim klientom MagentaTV, umacniając tym samym współpracę z marką Red Bull i dostarczając klientom jeszcze większą różnorodność treści do oglądania. W I kwartale operator postawił również na rozwój segmentu prepaid, oferując klientom T‑Mobile na kartę paczkę aż 5200 GB. Dodatkowo, z okazji uruchomienia sieci 5G Bardziej, T‑Mobile umożliwił na kilka miesięcy bezpłatne korzystanie z sieci 5G wszystkim klientom T‑Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz Heyah MIX oraz MIX, bez względu na posiadaną ofertę.
Napędzamy polskie firmy
W obszarze rozwiązań korporacyjnych, T‑Mobile skupiał się na promocji oferty T Business składającej się z siedmiu linii produktowych: Mobile, Next Generation Connectivity, Cybersecurity, Modern Workplace, ERP, Smart City / IoT oraz Data Center & Cloud. Podobnie jak w przypadku poprzednich kwartałów, w tym segmencie operator notował zwiększone zainteresowanie klientów produktami cyberbezpieczeństwa. Wśród interesujących projektów zrealizowanych w pierwszym kwartale warto wskazać zwodowanie bojki pomiarowej pozwalającej na kontrolę jakości wody w Wiśle na wysokości Krakowa. T‑Mobile informowało również o wygraniu przetargów na obsługę PGW Wody Polskie oraz Polskiej Grupy Górniczej. W segmencie mniejszych firm oferta MagentaBIZNES, teraz także oferująca dostęp do sieci 5G Bardziej, cieszyła się stale rosnącym zainteresowaniem klientów. W marcu T‑Mobile zaprezentował nową odsłonę kampanii reklamowej przygotowanej z udziałem przedsiębiorców będących stałymi klientami magentowej sieci. Bardzo dużym powodzeniem w tym sektorze cieszyła się także oferta cybersecurity skierowana do przedsiębiorców – w pierwszym kwartale liczba klientów usługi „Bezpieczna sieć” przekroczyła 100 tysięcy.
Dynamiczny rozwój sieci 5G Bardziej
W obszarze technologii i działań obliczonych na zapewnienie klientom najwyższej jakości sieci, jeden temat zdominował wydarzenia w pierwszym kwartale: przygotowania do uruchomienia 5G w paśmie C, uruchomienie i późniejszy dynamiczny rozwój sieci. By zapewnić sobie gotowość do uruchomienia kolejnych stacji bazowych natychmiast po otrzymaniu odpowiednich pozwoleń, główna faza przygotowań do realizacji projektu rozpoczęła się w 2023 roku. Duża liczba stacji bazowych została wyposażona wcześniej w sprzęt najnowszej generacji, a jednocześnie T‑Mobile rozwijał infrastrukturę światłowodową, aby połączyć większość stacji 5G Bardziej szybkimi łączami optycznymi. Dzięki temu, po uruchomieniu sieci 19 stycznia, operator z powodzeniem mógł przeprowadzić błyskawiczny rollout, szybko przekraczając próg pokrycia 25% populacji. Po sfinalizowaniu pierwszej fazy wdrożenia, w oparciu o infrastrukturę przygotowaną przed uruchomieniem nowej sieci, T‑Mobile przeszedł do rozbudowy zasięgu w sposób organiczny, dzięki czemu w tej chwili daje już swoim klientom możliwość korzystania z 5G w paśmie C w zasięgu 2187 stacji bazowych, co oznacza dotarcie do przeszło 26% populacji Polski. Obecnie prawie 90% wszystkich własnych lokalizacji T‑Mobile obsługujących sieć 5G Bardziej jest podłączonych światłowodem. Operator kontynuował także inwestycje w swoją infrastrukturę szkieletową. W pierwszym kwartale zbudował prawie 200 km własnych łączy światłowodowych i oraz zwiększył przepustowość każdego z trzech łączy do światowego internetu do 800 Gb/s. Widać wyraźnie, że wyższa prędkość i komfort sieci 5G Bardziej skłania klientów do większej aktywności online. W pierwszym kwartale roku ruch danych w sieci T‑Mobile wzrósł o 16% (r/r) i przekroczył 800 petabajtów. Kolejnym procesem pozwalającym podnosić jakość usług jest postępująca adopcja standardu VoLTE. Obecnie prawie 80% wszystkich połączeń głosowych w T-Mobile jest zestawianych poprzez VoLTE lub VoWiFi. Klienci T‑Mobile mogą w pełni korzystać z najwyższej jakości połączeń także poza granicami Polski, ponieważ VoLTE jest dostępne w roamingu w 32 krajach u 43 różnych operatorów zagranicznych.
Odpowiedzialność w centrum działań T‑Mobile
T-Mobile konsekwentnie realizuje swoje zaangażowanie w strategię ESG, która stanowi integralną część misji i wartości spółki, a także w realizację ambitnych celów w tym obszarze. Poprzez podejmowane działania, firma dąży do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do 2040 roku oraz promuje zrównoważony rozwój, dbając o środowisko, społeczeństwo i skuteczne zarządzanie. W pierwszym kwartale 2024 roku T‑Mobile kontynuował swoje zaangażowanie w kampanię #HejtOut, rozszerzając ją o nową inicjatywę #HejtOutLoveIn, która zdobyła ogromną popularność na platformie TikTok, przekraczając 20 milionów wyświetleń. Kampania ta stanowiła nie tylko próbę zwrócenia uwagi na problem mowy nienawiści w sieci, ale również propagowała pozytywne postawy w internecie. Wspieranie seniorów w korzystaniu z nowych technologii również jest jednym z priorytetów dla T‑Mobile. Specjalna infolinia dedykowana seniorom otrzymała prestiżowy certyfikat OK Senior, przyznawany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. W samym pierwszym kwartale 2024 roku infolinia obsłużyła ponad 36 tysięcy połączeń, co świadczy o jej znaczeniu i skuteczności w dostarczaniu wsparcia oraz informacji seniorom. Operator kontynuował też działania prowadzące do realizacji planu osiągnięcia pełnej cyrkularności w obszarze produktowym do 2030 r. Każdy zbędny smartfon oddany do recyklingu w jednym z punktów T‑Mobile w ramach akcji “Stare Telefony Działają Cuda” przekładał się na wsparcie dla fundacji Szlachetna Paczka.
źródło: informacja prasowa T-Mobile