Szukaj po tagu: ENISA

Rekomendacje ENISA i CERT-EU w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rosnące zagrożenie ransomware, ponoszone z tego powodu straty i wzrastająca liczba ataków na infrastrukturę krytyczną są jednym z największych współczesnych wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa. ENISA wraz z CERT-EU opracowały wspólnie zestaw dobrych praktyk, których stosowanie może wydatnie podnieść poziom bezpieczeństwa informatycznego organizacji. Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) wraz z CERT-EU we wspólnym komunikacie informuje o wyraźnym wzroście poziomu zagrożenia cyberbezpieczeństwa, zarówno dla organizacji prywatnych, jak i publicznych w całej UE. Głównymi czynnikami w tym zakresie są: 1. Rosnące zagrożenie Ransomware, narażające na niebezpieczeństwo miliony podmiotów, 2. Zyski finansowe,… Czytaj dalej →

Rząd pracuje nad kryteriami bezpieczeństwa sieci 5G. Polskie przepisy mają być jednymi z najsurowszych w Europie.W tym tygodniu do publicznych konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który będzie mieć duży wpływ na wdrażanie w Polsce sieci 5G. Znalazły się w nim m.in. zapisy pozwalające na wykluczenie dostawców infrastruktury, którzy pochodzą z państw nieprzestrzegających praw człowieka. Tym samym Polska chce wprowadzić jedne z najsurowszych w całej UE przepisy dotyczące podmiotów uczestniczących w budowie 5G. – To uderzy w rynek i opóźni wdrażanie nowej technologii – wskazuje dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska Ryszard Hordyński. –… Czytaj dalej →

Wzmacniamy krajowy system cyberbezpieczeństwa! Wdrożenie zaleceń unijnych w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych oraz usprawnienie funkcjonowania najważniejszych instytucji w systemie cyberbezpieczeństwa RP – to główne cele nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, której projekt właśnie trafił do konsultacji. Zebraliśmy dwa lata doświadczeń funkcjonowania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (ksc). W oparciu o własne analizy, jak i informacje otrzymywane od partnerów społecznych, dokonaliśmy przeglądu ustawy i zidentyfikowaliśmy obszary wymagające usprawnienia. W tym samym czasie doszło do istotnych dla cyberbezpieczeństwa zmian na poziomie europejskim. Efekt? Przekazany do konsultacji projekt. Europejskie priorytety Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej stało się… Czytaj dalej →

ENISA bada zagrożenia wpływające na usługi OTT w UE. ENISA rozpoczęła badanie identyfikujące zagrożenia wpływające na usługi OTT w UE. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA jest odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w UE. Celem badania jest zidentyfikowanie aktualnych zagrożeń i środków, które mają wpływ na usługi OTT w Unii Europejskiej. Dla jej przeprowadzenia została opracowana dedykowana ankieta, która jest częścią projektu oceny odporności i bezpieczeństwa komunikacji OTT. Ankieta jest skierowana do ekspertów branży i można ją wypełnić do 14 sierpnia 2020 r. Zachęcamy zainteresowane strony do udziału… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security