Szukaj po tagu: inwestycje telekomunikacyjne

W internetowej witrynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy Rejestru urządzeń, zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia radiowego. Bieżące arkusze datowane są na 10. września 2020 r. Pliki: – 2020-09-10_2016-2017 – 12,2 MB plik XLSX – 2020-09-10_2018 – 29,7 MB plik XLSX – 2020-09-10_2019 – 21,2 MB plik XLSX – 2020-09-10_2020 – 21,8 MB plik XLSX źródło: UKE Materiały powiązane: – rejestr wydanych pozwoleń radiowych (stacje linii radiowych) – rejestr wydanych pozwoleń radiowych (stacje bazowe) – wnioski inwestycyjne GUNB – Szacunkowe skłonności inwestycyjne operatorów na bazie arkuszy pozwoleń radiowych z dnia 25. sierpnia 2020 r.

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze rejestrów: Pozwolenia radiowe oraz Rejestr urządzeń. Dane, związane z rejestrem Pozwolenia radiowe datowane są na 27. lipca 2020 r., zaś dane z Rejestru urządzeń datowane są na 22. lipca 2020 r. Pliki: 1. Pozwolenia radiowe: a) stacje bazowe: – 5g1800 – stan na 2020-07-27 – 10 KB plik XLSX – 5g2100 – stan na 2020-07-27 – 246 KB plik XLSX – 5g2600 – stan na 2020-07-27 – 20 KB plik XLSX – cdma420 – stan na 2020-07-27 – 66 KB plik XLSX – cdma450 – stan… Czytaj dalej →

Trzydzieści pięć projektów ocenionych w IV konkursie Działania 1.1 POPC. W nawiązaniu do komunikatu na stronie CPPC dotyczącego rozstrzygnięcia IV konkursu dla Działania 1.1 POPC informujemy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej uczestniczył w jednej z trzech części procesu oceny, tj. ocenie merytorycznej II stopnia. Oceniliśmy trzydzieści pięć wniosków. Wybrane do dofinansowania projekty pokryją 19 z 35 obszarów wyznaczonych do interwencji. We wskazanych obszarach, do szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, zostanie podłączonych 144 838 gospodarstw domowych, 9 Gminnych Ośrodków Kultury oraz 132 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączna wartość dofinansowania uzyskanego przez beneficjentów IV konkursu wynosi… Czytaj dalej →

Konsultacje projektów decyzji dotyczących dostępu do słupów elektroenergetycznych. 15 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych (dalej „OSD”): – innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie –Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie  –PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie –Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku –Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zawarte w projektach rozstrzygnięć warunki dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych stanowią uniwersalny zbiór zasad i reguł ubiegania się… Czytaj dalej →

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze danych, związanych z ewidencją Rejestr Urządzeń. Najnowsze dane bieżącego arkusza zawierają informacje o stacjach bazowych sieci Plus, rozszerzanych do interface IoT 900. Ilość stacji bazowych, objętych najnowszymi wpisami, to ponad 2100 sztuk. Data aktualizacji arkuszy, to 8. lipca 2020 r. Pliki: – 2020-07-08_2016-2017 – 12,2 MB plik XLSX – 2020-07-08_2018 – 29,7 MB plik XLSX – 2020-07-08_2019 – 21,2 MB plik XLSX – 2020-07-08_2020 – 18,2 MB plik XLSX źródło: UKE Materiały powiązane: 1. arkusze Pozwolenia radiowe (GSM/DCS/UMTS/LTE/CDMA/5G) 2. pozwolenia radiowe: stacje linii radiowych 3. wnioski… Czytaj dalej →

Scroll To Top