Posts Tagged: KE

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie średniej ważonej MTR opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 11 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2116 z 28 listopada 2019 r. ustalające średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1979, które wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem 2019/2116 od 1 stycznia 2020 r. wysokość średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii Europejskiej będzie wynosiła 0,0079 EURO za minutę. Średnia ważona maksymalnych stawek za… Read Article →

123 gminy z Polski uzyskały środki z UE na budowę hotspotów w ramach konkursu WiFi4EU. Komisja Europejska ogłosiła laureatów trzeciej edycji konkursu WiFI4EU. INEA – Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci, która jest częścią Komisji Europejskiej opublikowała listę zwycięskich gmin. W bieżącej edycji konkursu, ze wszystkich uczestniczących w nim państw spłynęło ponad 11000 wniosków. Spośród nich wyłonione 1780 gmin z obszaru całej UE, a wśród wygranych znajdują się 123 gminy z Polski. W konkursie można było ubiegać się o przyznanie środków, w postaci bonów opiewających 15000 € i przeznaczonych zostaną na budowę hotspotów zapewniających bezpłatny… Read Article →

Wyniki konsolidacji projektów rozstrzygnięć dla rynku FTR. 28 marca 2019 r. Prezes UKE notyfikował Komisji Europejskiej projekty rozstrzygnięć dotyczące hurtowego rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji, następujących operatorów: 1. Marcin Małolepszy prowadzący działalność pod firmą @ALFANET Marcin Małolepszy 2. 3S Fibertech sp. z o.o. 3. 3S S.A. 4. 4 Carriers sp. z o. o. 5. Aiton Caldwell S.A. 6. Aleksander Rajski prowadzący działalność pod firmą Tarnowski Ośrodek Informacyjny Aleksander Rajski 7. Andrzej Kuchta prowadzący działalność pod firmą AP-Media Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka Cywilna, wspólnik AP-Media s.c…. Read Article →

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje projektu rozporządzenia wykonawczego zawierającego formularz podsumowania warunków umowy, który umożliwia dostawcom usług spełniać obowiązki określone w dyrektywie ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Formularz zawierać będzie podsumowaniem warunków umowy, jakie zgodnie z przepisami dyrektywy dostawcy usług łączności elektronicznej będą zobowiązani przekazać wszystkim konsumentom. W podsumowaniu mają być przedstawione w prostej i przystępnej formie główne warunki oferty usługi. Powinno ono również umożliwić konsumentom łatwiejsze porównanie usług oferowanych przez poszczególnych dostawców. Konsultacje potrwają do 9 września 2019 r. Treść projektowanego rozporządzenia oraz szczegóły dotyczące zgłaszania opinii znajdą Państwo na stronach Komisji. Zgodnie z dyrektywą… Read Article →

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach CEF2 – Łącząc Europę. Wsparcie sieci 5G, podłączenie do bardzo szybkiego internetu dla lokalnych centrów społeczno-gospodarczych to niektóre z celów instrumentu Connecting Europe Facility na lata 2021-2027 (CEF 2). Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne w ramach których zbiera opinie na temat nowego instrumentu „Łącząc Europę – CEF2”. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział przedstawiciele sektora publicznego, przedsiębiorcy, środowiska naukowe oraz obywatele. Na podstawie zebranych informacji Komisja Europejska określi priorytety we wdrażaniu CEF2, nowe wskaźniki i harmonogram programu. Konsultacje rozpoczęły się 3 lipca, a zakończą 11 września 2019 roku. CEF2… Read Article →

Scroll To Top