Posts Tagged: pozwolenia radiowe

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze, związane z pozwoleniami radiowymi, wydanymi dysponentom częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się te wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji 2G/3G/4G oraz CDMA 1. stacje linii radiowych 2. stacje bazowe sieci komórkowych 3. rejestr urządzeń (data arkusza:17.03.2020 r.) źródło: UKE Materiał powiązany: – wyszukiwarka GUNB (inwestycje telekomunikacyjne)

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych na używanie częstotliwości radiowych dla ich dysponentów. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla częstotliwości wykorzystywanych w stacjach bazowych – stacje linii radiowych – stacje bazowe GSM/DCS/UMTS/LTE/CDMA źródło: UKE

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowany wykaz „Rejestr urządzeń”, korzystających z zasobów radiowych, a będących w dyspozycji operatorów sieci komórkowych, które zostały zwolnione z konieczności uzyskania decyzji „Pozwolenie radiowe”. Bieżący arkusz jest datowany na 12 lutego i zawiera kolejne pozycje z listy stacji bazowych sieci Play – rejestr urządzeń z 12 lutego 2020 r. źródło: UKE

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano arkusz z danymi urządzeń, dla których zwolniono ich dysponentów z konieczności opłacenia pozwolenia radiowego. W wersji datowanej na dzień 31 stycznia br. znajduje się 51 stacji Play. Plik, w którym wyfiltrowaliśmy pojedyncze dane o stacji do pobrania tutaj. Pełna wersja z danymi o pasmach i danymi wyposażenia w serwisie UKE. Ponadto zapraszamy do lektury najnowszych arkuszy wydanych pozwoleń radiowych dla stacji linii radiowych oraz dla stacji bazowych operatorów sieci komórkowych. Zainteresowanych rozwojem sieci Plus zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji na operatorskim portalu plusforum.pl, zaś tych, którzy chcieliby wesprzeć… Read Article →

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych dla dysponentów częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych. Opublikowano także wykaz „Rejestru Urządzeń”, związanych z uzyskaniem przez dysponenta częstotliwości zgody Prezesa UKE na użytkowanie urządzenia bez konieczności uzyskania pozwolenia radiowego. Informacje, związane z wykazami pozwoleń radiowych datowane są na 30 grudnia br., zaś „Rejestr Urządzeń”, to plik zaktualizowany w dniu 23 grudnia br. Linki: – wykazy pozwoleń radiowych: a) stacje bazowe b) stacje linii radiowych – Rejestr Urządzeń źródło: UKE

Scroll To Top