Szukaj po tagu: umowa

Sprawozdanie, dotyczące monitorowania wdrożenia regulacji w zakresie otwartego internetu. Wszyscy dostawcy internetu przystosowali swoje oferty do unijnego Rozporządzenia w zakresie dostępu do otwartego internetu – wynika ze sprawozdania Prezesa UKE. Istnieją jednak kwestie, które będą wymagały dalszej weryfikacji. Analiza przestrzegania na polskim rynku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 obejmuje okres od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2018 r. Przyjrzeliśmy się przede wszystkim praktykom handlowym oraz środkom zarządzania ruchem stosowanym przez dostawców internetu. Analiza sytuacji rynkowej pokazuje, że dostawcy usługi dostępu do sieci stosują przejrzyste procedury rozpatrywania skarg abonenckich oraz wprowadzili do dokumentów… Czytaj dalej →

Uprawomocnienie się decyzji o rezerwacji częstotliwości. Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy P4 Sp. .o.o. („Play”), a Powszechną Agencją Informacyjną S.A. („PAGI”) dnia 30 grudnia 2017 r. oraz na podstawie decyzji otrzymanej od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („Prezes UKE”) dnia 5 kwietnia 2018 o nr DZC.WAP.514.1.2018.10, dotyczącej dokonania zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości w zakresie czterech dupleksowych kanałów radiowych, każdy o szerokości 3.5 MHz, o numerach 25, 26, 27, 28, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 14.3 obejmującym obszary w regionie mazowieckim[1], która uprawomocniła się z upływem dnia… Czytaj dalej →

Scroll To Top