Raport: 5G motorem innowacji w opinii specjalistów z kluczowych sektorów

Raport: 5G motorem innowacji w opinii specjalistów z kluczowych sektorów.
– Sektor technologicznie zaawansowanej produkcji i sektor przemysłu medialnego są najbardziej podatne na zawirowania rynkowe wywoływane przez nowopowstałe technologie i podmioty
– Przemysł motoryzacyjny chce wykorzystać 5G do zapewnienia dostępu do nowych usług, takich jak: rozbudowany system GPS, systemy antykolizyjne i powiązane technologie samochodowe
– Kadry zarządzające z sektora bezpieczeństwa publicznego i opieki zdrowotnej uważają technologię 5G za rewolucyjną dla ich sektorów i przypisują jej ważną rolę w strategicznym rozwoju ich przedsiębiorstw.
Nowy raport globalny opracowany przez Ericsson (NASDAQ: ERIC), zatytułowany: „Opportunities in 5G: The view from eight industries” („Możliwości 5G: z perspektywy ośmiu sektorów”) opisuje przewidywany wpływ 5G, czyli technologii komórkowej nowej generacji, na poszczególne sektory przemysłowe. Raport bada, w jaki sposób sektory te planują wykorzystywać technologię 5G, jakie określone zastosowania nowej technologii będą najprawdopodobniej dominować w ich sektorze i jakie względy biznesowe zmotywują podmioty z poszczególnych sektorów do przejścia na technologię 5G. Raport zawiera opinie ponad 650 specjalistów wyższego szczebla z różnych krajów świata – włączając osoby pełniące funkcje dyrektorów ds. informatyki, dyrektorów ds. technicznych, dyrektorów ds. marketingu oraz innych kierowników zarządzających infrastrukturami informatycznymi – z ośmiu kluczowych sektorów, na które technologia 5G prawdopodobnie będzie mieć największy wpływ, są to sektory: motoryzacyjny, usług komunalnych, bezpieczeństwa publicznego, zaawansowanego technologicznie wytwórstwa, Internetu /„cyfrowych tubylców”, opieki zdrowotnej, usług finansowych oraz przemysł medialny/gier
Czytaj dalej …

źródło: Ericsson