Z Plusem drogą od Kłodzka do Wałbrzycha, czyli jak łatwo stracić szansę ?

Prezentujemy kolejny odcinek analizy jakości sygnału w sieci Plus. Tym razem na drogowej trasie od Kłodzka do Wałbrzycha przez Nową Rudę. Przy roztropnym planowaniu sieci, a potem jej modernizacji – grupa Polkomtela mogła najlepiej pokrywać sygnałem tę trasę. Mogła … ale tak nie jest. Odpowiedzi można szukać zarówno w pytaniach zadanych przez nas w poprzednim wątku, jak i przy próbie odpowiedzi, skąd się podczas jazdy w tym kierunku wziął sygnał LTE ze stacji w Dębowinie koło Barda Śląskiego, czy … z Bystrzycy Kłodzkiej ? ! Wreszcie, co by było z sygnałem w Kotlinie Kłodzkiej, gdyby nagle zabrakło sygnału sieci ze stacji przy ul. Dusznickiej 32 w Kłodzku, w Nowej Rudzie, przy ul. Węglowa Wola 26 albo w Ludwikowicach Kłodzkim bądź w Żelaźnie ? Z przykrością należy stwierdzić, iż wedle starej zasady budowania kilku stacji wysoko, żeby pokryć znaczny teren – sieć funkcjonuje do dziś. Nowe stacje niemal nie powstały, mszczą się stare błędy w postaci pozostawionych stacji dookólnych i dwusektorowych i to po modernizacji ( ot … choćby Bartnica, Nowa Ruda, przy ul. Węglowa Wola 26, czy Rzeczka ), dodatkowo zaś … całą sytuację psują stacje upriorytetyzowane w zakresie pasma, co w drodze oznacza, iż terminal pomija w swojej widoczności stacje o mniejszym priorytecie w technologii, a jest zalogowany do stacji irracjonalnej względem swojego położenia, bo ta posiada zaimplementowaną technologię LTE1800. Przychodzi połączenie głosowe i … okazuje się, że osoba dzwoniąca słyszy komunikat o bytności abonenta poza zasięgiem sieci, choć to nieprawda. Podczas kolejnego weekendu w Kotlinie Kłodzkiej przeżyliśmy takie sytuacje kilkukrotnie w różnych miejscach, choć telefon był zalogowany do sieci. Z tym, że do odległej stacji LTE. Po chwili do telefonu dotarł SMS, że osoba “x” próbowała się z nami bezskutecznie skontaktować. Biorąc pod uwagę konkluzje z poprzedniego news oraz to, co widać na logu bieżącym – tym bardziej wnioskujemy o mądrze zrealizowany monolit radiowy na sieci i ponowne spojrzenie na dwusektorowce, ale i … trójsektorowce, pozostawione po modernizacji, choć rozkład dróg, osiedli, czy topografii terenu aż prosi się o realizację stacji na czterech sektorach

Log jakości sygnału w sieci Plus, z drogi: Kłodzko – Nowa Ruda – Wałbrzych tutaj

źródło: informacja własna