Koniec regulacji SMSów

Koniec regulacji SMSów. Prezes UKE podpisał decyzje deregulacyjne dla rynku świadczenia usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w sieciach telefonii ruchomej. Nowe decyzje uchylają obowiązki ciążące od 2010 r. na operatorach mobilnych: Polkomtel sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., P4 sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A. Rozpoczęta w 2010 r. regulacja doprowadziła do skutecznego obniżenia cen i zwiększenia dostępności nielimitowanych ofert SMS, gwarantując przejrzystość i standardy uczciwej konkurencji we współpracy międzyoperatorskiej. Warto podkreślić, iż wobec otrzymania statusów SMP, operatorzy obniżyli stawki hurtowych rozliczeń z własnej inicjatywy i to do poziomu oczekiwanego w tamtym czasie przez UKE
Czytaj dalej …

źródło: UKE