Porozumienie na rzecz Strategii “5G dla Polski”

Porozumienie na rzecz Strategii “5G dla Polski”. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, ośrodki naukowe oraz przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej, m. in. T-Mobile Polska, Polkomtel, Orange Polska, P4, Netia, podpisały porozumienie na rzecz Strategii “5G dla Polski”. Celem Porozumienia jest stworzenie i realizacja Strategii “5G dla Polski”. Działania te mają na celu przygotowanie optymalnych warunków dla uczynienia Polski liderem w obszarze wprowadzania technologii 5G i mają pozwolić na zapewnienie krajowi powiązanych z tym korzyści gospodarczych, dzięki rozwojowi Czwartej Rewolucji Przemysłowej (Industry 4.0). UKE promuje innowacje i wspiera Projekt “5G dla Polski”. Wspólna inicjatywa Ministra Cyfryzacji, Prezesa UKE oraz pozostałych sygnatariuszy porozumienia stwarza realną szansę integracji środowisk zainteresowanych rozwojem komunikacji elektronicznej w Polsce. Dla UKE to nieocenione wsparcie w procesie gospodarki widmem radiowym i innych działaniach związanych z wdrażaniem nowego standardu łączności. Wierzę, że 5G ma szansę stać się kołem zamachowym 4 rewolucji przemysłowej – powiedział podczas konferencji Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Porozumienie jest otwarte na uczestnictwo wszelkich uczestników polskiego rynku ICT, jak również polskich instytucji rządowych i innych instytucji publicznych, podmiotów B+R oraz jednostek naukowych

[ zapraszamy również do lektury naszego materiału tutaj oraz tutaj – dop. red. ]

źródło: UKE