Plus LTE800 w stacji BT-33473 Sobieskiego 53 w Jeleniej Górze

W informacji na temat dostępności i jakości sygnału sieci kluczowych operatorów przy ul. Okopowej w Jeleniej Górze [ vide: tutaj ] wspominaliśmy o braku UMTS2100 w sieci 3G i LTE1800 w sieci 4G w grupie Polkomtela, w stacji BT-33473 – Jelenia Góra ZREMB, ul. Sobieskiego 53. Ponieważ w cytowanej informacji zaprezentowaliśmy dane jakościowe transmisji danych ze stacji Orange przy ul. Okopowej, a nie zamieściliśmy danych, dotyczących jakości transmisji danych ze stacji Plusa, zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego 53 [ w LTE działa tylko LTE800 ] – poniżej uzupełniamy to, czego nie było w informacji pierwotnej

Jakość transmisji danych na zewnątrz, w LTE800, przy stacji Plusa BT-33473 Sobieskiego:
1. sektor pierwszy, cell Id 4, PCI 404:
plus_lte800_33473_1sektor_pci404_20170909_183639

2. sektor drugi, cell Id 5, PCI 438:
plus_lte800_33473_2sektor_pci438_20170909_183129

3. trzeci sektor, cell Id 6, PCI 403:
plus_lte800_33473_3sektor_pci403_20170909_184232

Jak zaznaczyliśmy wcześniej oraz w informacji tutaj – stacja BT-33473 nie została wyposażona w technologię LTE1800, stąd nawet w jej sąsiedztwie terminal jest przejmowany przez stacje oddalone, ale wyposażone w LTE1800 z wyższym priorytetem radiowym, nawet wtedy, kiedy sygnał LTE1800 jest na krawędzi użyteczności. Żeby zrealizować testy transmisji danych dla pasma LTE800 w tej stacji musieliśmy to pasmo wymusić. W trybie automatycznym terminal logował się przeważnie do trzeciego sektora LTE1800 stacji BT-33522 ( Pl. Kościelny 1 ) albo do trzeciego sektora LTE1800 stacji BT-34526 ( ul. Groszowa 7 ). Pozostaje w tym miejscu zadać pytanie: skoro stacja BT-33473 jest zlokalizowana w tak istotnym miejscu dla kołowego i kolejowego ruchu oraz przy sporym skupisku urbanistycznym ( dwa osiedla mieszkaniowe, hurtownie, biurowce ) – dlaczego tak wielkim trudem jest implementacja w niej kompletu pasm oraz pożądanego, czwartego sektora, na co wskazaliśmy w informacji pierwotnej

Ponieważ, zarówno przy ul. Okopowej, jak i w sąsiedztwie stacji BT-33473 terminal bardzo często korzysta również ze stacji BT-30122 ( ul. Karola Miarki, maszt Orange ) – pofatygowaliśmy się pod tę stację, aby sprawdzić wydajność sektora, który przejmuje terminal w punktach, jak wyżej. Test zrealizowany pod sektorem z id3 ( PCI471 ) – prezentacja poniżej – wskazuje na jego spore obciążenie w download. Nie musiałoby tak być i stacja BT-30122 nie musiałaby być tak dociążona, gdyby w LTE1800 wyposażono po stronie północnej stację BT-33473, zaś po stronie południowo-wschodniej, LTE1800 posiadała kluczowa dla ruchu stacja BT-30582, gdzie również jest tylko LTE800. Wynik testu poniżej:
plus_lte1800_30122_3sektor_pci471_20170909_181926

źródło: informacja własna