Sygnał Plusa, Orange oraz T-Mobile od Boboszowa (granica Państwa ) do Kłodzka

Prezentujemy logi jakości sygnału sieci oraz handover, dla wiodących operatorów infrastrukturalnych, tj.: Plusa, Orange oraz T-Mobile, na trasie od przejścia granicznego Boboszów/Międzylesie, przez Długopole-Zdrój do Kłodzka

Konkluzje:
1. u każdego z operatorów występuje problem z logiką przejmowania terminala na odcinku od Bystrzycy Kłodzkiej po sąsiedztwo stacji w miejscowości Stara Łomnica, co sugeruje, że każdy z operatorów posiada te same lub podobne azymuty i tilty antenowe na stacji Stara Łomnica. Obsługa terminala przez kolejne stacje u każdego z operatorów jest jednak diametralnie inna, w tym różni się znacznie pomiędzy dwoma podmiotami z grupy Networks! ( Orange i T-Mobile ), które posiadają wspólną infrastrukturę. Zważyć należy, że o ile w sieci Plusa dominują dwie stacje, tj: Góra Igliczna oraz Czarna Góra, które wyglądają na bardzo obciążone ze względu na uchybienia inwestycyjne operatora ( brak stacji ), o tyle owa dominacja, przy wzięciu pod uwagę wspomniane inwestycyjne uchybienia jest interpretowalna. Oczywiście, grupa Polkomtela powinna zdynamizować ruchy w zakresie budowy stacji, ponieważ sytuacja, gdzie statystycznie dwie stacje pokrywają obszar większości niekrótkiej trasy – nie jest normalna. W zakresie jakości pokrycia odcinka od Bystrzycy Kłodzkiej do sąsiedztwa stacji Stara Łomnica – niepokojąco wygląda sytuacja parametryzacyjna w sieci T-Mobile ( w logu oznaczyliśmy takie punkty pomiarowe kolorem niebieskim ). Mimo logicznego sąsiedztwa zdecydowanie bliższych stacji – w sieci T-Mobile terminal zostaje “rzucany” do irracjonalnych stacji, odległych nawet o 20 kilometrów od miejsca testowego

2. każdemu z operatorów brakuje stacji w następujących miejscach:
a) Długopole-Zdrój
b) Krosnowice
c) Roztoki
d) Różanka
e) Gorzanów
f) Mielnik przy drodze krajowej nr 33
g) Stary Wielisław
Teren, o którym mowa, to obszar turystyczny. Ruch kliencki odbywa się tu nie tylko w związku z “czystą” turystyką, ale również w związku z bliskością granicy Państwa, w związku z bliskością sanatoriów i miejscowości zdrojowych. Turystyka natomiast, to nie tylko góry, ale atrakcje dodatkowe, w tym: zamki i pałace, w których odbywają się liczne, częstokroć bardzo wyjątkowe koncerty i spotkania autorskie, na które docierają zainteresowani z całego kraju i zza granicy ( w tym z Czech i z Niemiec ). Nie sposób nie wspomnieć o Twierdzy Kłodzkiej i kłodzkich trasach podziemnych, Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, Minieurolandzie w Kłodzku, o urokach Gór Stołowych, czy tego, co oferuje turyście pogranicze polsko-czeskie, z Górą Matki Bożej w czeskich Kralikach, z której rozpościera się przecudny widok na Góry Orlickie. Oczywiście, Kotlina Kłodzka, to liczne atrakcje, nie tylko te, które tu wymieniono dla podkreślenia konieczności wybudowania solidnego zasięgu, w tym dostępu do transmisji danych, bez którego trudno wyobrazić sobie dziś korzystanie z usług telekomunikacyjnych. Reasumując, jest to jedno z tych miejsc, o które warto zadbać szczególnie. Tymczasem, zarówno Kłodzko, jak i reszta Kotliny jest potraktowana przez wszystkich operatorów w sposób wybiórczy, co oznacza, że planiści sieci albo tu nigdy nie byli i nie są świadomi, gdzie toczy się ruch, albo zasięg był planowany na mapie metodą statystyczną, co zasadniczo prowadzi do wniosków tożsamych

Przy okazji braków podkreślmy, że o ile operatorom z grupy Networks! brakuje stacji, które wymieniliśmy w bieżącym punkcie, o tyle Plus nie zagwarantował LTE w stacji Stara Łomnica, która pracuje na jego własnym maszcie ( konkurenci, goszczący na tym maszcie LTE mają ), podobnie, jak Plus nie uruchomił LTE na dwóch stacjach w przygranicznym Międzylesiu i w Ścinawce Górnej, na maszcie Orange, gdzie dodatkowo wskazane byłoby dobudowanie czwartego sektora. Konkurenci tu również posiadają LTE. Podobna sytuacja występuje również w granicznej Lubawce, na maszcie “Emitela”, czy w stacji przygranicznej Mieroszów, gdzie Plus jest również jedynym operatorem bez LTE. Przy okazji Mieroszowa dodajmy, że każdemu z operatorów przydałaby się w Mieroszowie lub sąsiedztwie kolejna stacja tak, aby dokryć sygnałem odcinek pomiędzy Mieroszowem a Chełmskiem Śląskim, w tym dojazd z Mieroszowa w kierunku Krzeszowa. Sugerujemy rozważenie lokalizacji w miejscowości Łączna. Biorąc pod uwagę granicę Państwa – zadziwia również to, że przy samej granicy, w innym miejscu, w miejscowości Tłumaczów stoi wybudowany i wyposażony w antenę sektorową, w kierunku Polski maszt T-Mobile, gdzie stacja operatora nie działa !!! Sugerujemy ponowne jej uruchomienie, w tym z pasmem LTE, aby przejąć elastycznie klientów, wjeżdżających do Polski od strony Republiki Czeskiej

3. Plusowi, oprócz stacji wymienionych wcześniej – brakuje również stacji w miejscowości Domaszków, w Kłodzku przy ul. Wielisławskiej ( sąsiedztwo obwodnicy ), w Jaszkowej Dolnej, w Wojciechowicach, w Nowym Wielisławiu, w Długopolu Dolnym oraz w Spalonej, czyli wszędzie tam, gdzie konkurenci są, a stacji Plusa nie ma. Przy okazji Spalonej – zwracamy uwagę Orange, że stacja pracuje wydajnościowo i pokryciowo bardzo mizernie i może przy okazji kolejnych prac nad modernizacją wspólnej sieci – warto byłoby cokolwiek z tematem zrobić ? Podobnie, jak podejść do tematu pokrycia turystycznego Karłowa oraz zapewnienia pokrycia obszaru przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie ? Wracając do Plusa, o innych brakach Plusa wspomnieliśmy również przy okazji omawiania jakości sygnału na trasie od Kłodzka do Boboszowa, wzdłuż drogi krajowej nr 33 – tutaj

4. przez wszystkich operatorów zaniedbane jest miasto Kłodzko i jego obrzeża. Mimo posiadania przez Networks! dających przewagę nad Plusem, dodatkowych stacji w Wojciechowicach, na Górze “Kukułka” oraz istotnej stacji przy ul. Wielisławskiej 9 – występują spore braki w innych miejscach, choćby w sąsiedztwie dworca kolejowego Kłodzko Główne i warto wziąć to pod uwagę przy analizie jakości sygnału w stolicy Kotliny Kłodzkiej

5. biorąc pod uwagę jakość pokrycia sygnałem trasy, o której mowa w bieżącym news, mimo braków w stacjach i problemach ze stacją w Starej Łomnicy – najlepiej sparametryzowaną siecią siecią dla tego przypadku był Orange. To, co widzimy w pliku logu w zdecydowanej większości odzwierciedla interpolację serwowania sygnału ze stacji względem pobytu terminala na właściwym poziomie logicznym

Obraz przebiegu trasy: tutaj

Pliki logów:
1. Plus
2. Orange
3. T-Mobile

źródło: informacja własna