Ponad 200 kilometrów z Plusem od Jeleniej Góry przez Świeradów Zdrój, Leśną, Zgorzelec, Bolesławiec

Prezentujemy log jakości sygnału oraz handover na objazdowej trasie od gminnej miejscowości Mysłakowice koło Jeleniej Góry, przez Jelenią Górę, drogą krajową nr 3, przez Szklarską Porębę do Świeradowa-Zdroju, a stamtąd przez miasta: Leśna i Sulików do Zgorzelca. Ze Zgorzelca pojechaliśmy do Pieńska, a na dalszym etapie dotarliśmy do miasta Bolesławiec, z którego przez miejscowości: Kraszowice, Ocice, Rakowice Wielkie, Radłówkę – dotarliśmy do Lwówka Śląskiego. Z tego powiatowego miasta, drogą wojewódzką nr 297 dojechaliśmy do skrzyżowania z drogą krajową nr 30 i jej dalszym biegiem wróciliśmy do Jeleniej Góry. W pliku logu zauważymy m.in. nienajszczęśliwszą konfigurację handover z LTE w stacji w Zgorzelcu do UMTS900, którego w tym mieście nie ma. Po zwróceniu uwagi na ten element – operator konfigurację poprawił. Log wskazuje również na problemy ze stacjami w miejscowościach: Janice ( BT-33482 ) i Stara Kamienica ( BT-30670 ), które nie działały podczas powrotnego przejazdu ( rekordy w arkuszu od 13780 do 14361 ) oraz na niestabilną pracę stacji Rybnica ( BT-30669 ), w której zalogował się podczas przejazdu powrotnego tylko jeden sektor

Konkluzje z trasy:
1. grupa Polkomtela w widoczny sposób zaczyna odstawać od konkurencji w zakresie obecności pasma LTE na stacjach
2. grupa Polkomtela, na przejechanym terenie zaczyna w widoczny sposób odstawać od konkurencji w zakresie obecności stacji w drodze (ilości stacji). Widać to nade wszystko bardzo wyraźnie na odcinku od Świeradowa-Zdroju, przez Leśną, Sulików do Zgorzelca. Przewaga konkurencji, to:
a) obecność stacji grupy N! przy ul. Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju, której Plus nie ma i nie ma dla niej alternatywy
b) o jedna stacja więcej w mieście Leśna (Smolnik)
c) obecność stacji w miejscowości Pobiedna, której Plus nie ma i nie ma dla niej alternatywy
d) obecność stacji w miejscowości Włosień, której Plus nie ma i nie ma dla niej alternatywy
e) obecność stacji w miejscowości Koźmin, której Plus nie ma i nie ma dla niej alternatywy
f) dużo lepsza sytuacja konkurencji w granicznym Zawidowie, gdzie grupa N! ma dwie, dobrze zlokalizowane stacje. Plus zaś tylko jedną – i to działającą w mieście oraz na sąsiadującym obszarze w dość wątpliwy jakościowo i pokryciowo sposób
g) obecność stacji w granicznej miejscowości Jędrzychowice, gdzie stacje ma już nie tylko grupa N!, ale również Play, zaś Plus stacji nie posiada i nie ma alternatywy dla tej stacji
h) obecność stacji w miejscowości Łąka, której Plus nie posiada i nie ma dla niej alternatywy
i) obecność stacji w miejscowości Dobra, której Plus nie ma i nie ma dla niej alternatywy
j) obecność stacji w miejscowości Lipiany, której Plus nie ma i nie ma dla niej alternatywy

Dodatkowo, Polkomtelowi ciążą stacje GSM only w miejscach istotnych dla pokrycia obszaru oraz stacje dwusektorowe lub trójsektorowe tam, gdzie ze względu na braki w sąsiedztwie stacje powinny mieć większą ilość sektorów. Tak było na naszej drodze między innymi w przypadku stacji:
a) hotel “Las” w Piechowicach-Górzyńcu, gdzie brak LTE1800, spinającego ciągłość zasięgu LTE na odcinku Jelenia Góra – Szklarska Poręba, to znaczące uchybienie. Stacja powinna mieć trzy sektory, a trzeci sektor powinien mieć azymut na Zakręt Śmierci w Szklarskiej Porębie, od którego to miejsca zaczynają się dziś kłopoty operatora z zapewnieniem logicznego sygnału dla terminala (BT-30677)
b) Platerówka, maszt T-Mobile. Stacja w Plusie pracuje jako GSM only i tylko na dwóch sektorach. Ze względu na braki w sygnale i brak stacji w Pobiednej, w Koźminie oraz we Włosieniu oraz pogorszenie się jakości propagacji sygnału od strony Sulikowa po demontażu stacji na własnym maszcie na terenie kopalni – stacja powinna mieć cztery sektory i posiadać komplet pasm
c) Suszki, maszt własny ( BT-33743), gdzie ze względu na braki w sygnale w sąsiedztwie, w tym na wschód od stacji aż prosi się o czwarty sektor. Warto dodać, że wciągu drogi wojewódzkiej nr 297, kilka kilometrów dalej N! posiada swoją kolejną stację w miejscowości Włodzice Wielkie, której Plus nie posiada
d) Niwnice, dach budynku Zakładów “Atlas”, ( BT-33730), gdzie stacja powinna zostać przebudowana, rozbudowana do czterech sektorów i przeniesiona na zdecydowanie wyższą lokalizację. Taka zmiana zapewniłaby obecność sygnału sieci w jej sąsiedztwie, w tym również na części drogi, którą przemierzaliśmy
e) Brzeźnik, maszt własny ( BT-33180 ), gdzie ze względu na braki w sąsiedztwie i obecność drogi wojewódzkiej i autostrady A4 – stacja powinna być rozbudowana do czterech sektorów, w tym do LTE1800 oraz do LTE2600, aby po części zapewnić pokrycie obrzeży zaniedbanego przez Polkomtel powiatowego miasta Bolesławiec
f) Lwówek Śląski-Płakowice, maszt własny (BT-33526), gdzie ze względu na braki sygnału w sąsiedztwie w stacji powinien pojawić się czwarty sektor, aby zoptymalizować obszar pokrycia
g) Pławna (BT-34519), gdzie pierwszy sektor w stacji powinien być podniesiony mechanicznie, a być może nawet zastosowane w nim inne rodzaje anten, aby uczynić pole pokrycia bardziej efektywnym. Istnienie dziur w zasięgu na odcinku od Lwówka Śląskiego do Pławnej można znacząco dzięki takiemu ruchowi ograniczyć
h) Bielanka, maszt Orange (BT-34736). Plus posiada w stacji tylko GSM i trzy sektory. Konkurenci – cztery sektory i komplet pasm
i) Golejów, maszt Orange (BT-33735). Plus posiada GSM/UMTS900 oraz trzy sektory. Konkurenci cztery sektory i komplet pasm, z LTE włącznie, w momencie, kiedy w niedalekim sąsiedztwie grupa Networks! posiada kolejną stację z kompletem pasm i LTE, w miejscowości Klecza, której Plus nie posiada
j) Ręczyn, maszt własny (BT-34547). Konkurenci na maszcie Orange posiadają trzy sektory i komplet pasm. Plus posiada dwa sektory i GSM/UMTS. Konkurenci posiadają w sąsiedztwie stację w Koźminie, której Plus nie ma
Dla tego rejonu wskazana byłaby dodatkowa stacja Plusa nie tylko w Koźminie, na maszcie Orange, ale również kolejna stacja w miejscowości Radomierzyce (granica), aby rozsądnie pokryć drogę od Zgorzelca do Bogatyni. Stacja była swego czasu planowana, ale na planach się skończyło
k) na dachu schroniska “Na Stogu Izerskim”, BT-34538, gdzie dziś brakuje trzeciego sektora oraz LTE1800. W takiej konfiguracji stacja logicznie dopełniłaby do momentu wybudowania kolejnej stacji dostępność i jakość sygnału w mieście Świeradów-Zdrój oraz umożliwiłaby elastyczniejszą konfigurację azymutów, celem dokrycia szlaku izerskiego od Polany Jakuszyckiej do Stogu Izerskiego oraz dokrycia drogi wojewódzkiej nr 358: Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój
l) na maszcie “Emitela” w Świeradowie-Zdroju ( Góra “Zajęcznik”, BT-33281), gdzie ze względu na braki w sygnale, w tym konieczność pokrycia drogi dojazdowej do granicy Państwa, w kierunku czeskiego miasta Nove Mesto pod Smrkem – stacja powinna mieć nie tylko trzy, ale cztery sektory, a dziś ma tylko dwa

Obraz różnic pogłębia również różnica w ilości stacji pomiędzy konkurentami, a Plusem w mieście Bolesławiec ( konkurenci mają niemal dwa razy tyle stacji, co Plus, vide tutaj ), obecność tylko jednej stacji LTE w granicznym mieście Zgorzelec i braki w stacjach w Zgorzelcu oraz marna jakość pracy stacji w mieście Lubań, ze szczególnym naciskiem na stację BT-34564, której Polkomtel nie potrafi okiełznać wydajnościowo i zasięgowo od momentu jej wybudowania. Na domiar złego Polkomtel nie potrafił wykorzystać różnicy in plus względem konkurencji, polegającej na posiadaniu kombinacji stacji: maszt własny przy Wodospadzie “Kamieńczyk” [ BT-34500] / Polana Jakuszycka [BT-34530] / maszt własny na terenie kopalni “Stanisław” w Jakuszycach [BT-33499]. Stacja BT-34500 nie ma czwartego sektora i przez to są uchybienia w sygnale przy drodze krajowej nr 3 w kierunku do granicy w Jakuszycach, stacja BT-34530 nie ma czterech sektorów, przez co wyjście od Polany Jakuszyckiej, szlakiem izerskim w kierunku schroniska “Orle”, to spory odcinek bez zasięgu, a na zachowanie operatora w tej materii nie oddziałuje nawet to, że konkurenci jednak z jakiegoś powodu tę stację rozbudowali do większej ilości sektorów. Czwarty sektor, z azymutem na południowy-wschód mógłby dopełnić dostępność sygnału na szlaku w górach. Z kolei stacja BT-33499 po modernizacji działa gorzej w zakresie efektywności pokrycia niż przed modernizacją, zaś brak czwartego sektora i rozsądnie rozplanowanych azymutów oraz brak w niej LTE1800 powodują “śmietnikowe” pokrywanie sygnałem ze stacji losowych odcinka drogi wojewódzkiej nr 358: Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój oraz uchybienia w dostępności sygnału na szlaku izerskim od Polany Jakuszyckiej, przez schronisko “Orle”, schronisko “Chatka Górzystów” po Stóg Izerski ( vide: tutaj )

Prezentując jakość pokrycia sygnałem w sieci Plus, z całą stanowczością zaznaczyć należy, że jest to obszar topograficznie trudny, ale również turystyczny i ważny dla ruchu sieciowego. Istotne jest, że mimo przewagi w obecności technologii na stacjach oraz w ilości stacji – dwaj główni konkurenci Polkomtela również mają sporo braków w sygnale i nie powinni spoczywać na laurach
Wszyscy operatorzy powinni uczciwie zapytać o:
– termin rzetelnego pokrycia trasy od Szklarskiej Poręby do Świeradowa Zdroju,
– termin rzetelnego pokrycia szlaku izerskiego,
– rzetelne pokrycie odcinka od Leśnej do Zgorzelca ( jest możliwość wybudowania stacji na maszcie Taurona w miejscowości Świecie ),
– rzetelne pokrycie trasy do granicy Państwa w Świeradowie Zdroju / Czerniawie,
– rzetelne pokrycie sygnałem przejścia granicznego w Miłoszowie koło Leśnej ( T-Mobile zlikwidował stację przy samej granicy Państwa !!! ),
– termin dotarcia z sygnałem do atrakcyjnych turystycznie miejsc, sąsiadujących z miastem Leśna ( np. Jezioro Leśniańskie i Jezioro Czocha wraz zamkiem Czocha )
– termin rzetelnego pokrycia sygnałem drogi przygranicznej od Zgorzelca do Pieńska i dalej na północ. Jak pisaliśmy we wcześniejszej informacji – Czesi mogą, a polscy operatorzy wciąż wymyślają przeróżne problemy, żeby klientów zwodzić z budową solidnego zasięgu sieci
– termin rzetelnego pokrycia miast: Szklarska Poręba, Karpacz, Kamienna Góra oraz Jelenia Góra

Dane:
Obraz przejechanej trasy – tutaj
Plik logu – tutaj

Materiał powiązany:
Z Plusem od Polany Jakuszyckiej po Chatkę Górzystów – tutaj

Jak wiele razy informowaliśmy, nasze testy realizujemy dla każdego z operatorów identycznym terminalem, z zainstalowanym systemem operacyjnym Android OS oraz na bazie zainstalowanej, przepisanej specjalnie przez autora na nasze potrzeby – aplikacji G-Nettrack. Podczas przejazdów testy realizujemy dla każdego z operatorów nawet wtedy, kiedy nie prezentujemy dla każdego z nich plików logów w naszym serwisie. W zdecydowanej większości logowane są różne pasma dla tego samego operatora i podczas testu zabiera się z nami zwykle 13-14 terminali w różnej konfiguracji w zakresie pasm. Wszystkie terminale pracują tak, aby zapewnić obraz jakości sygnału u użytkownika, korzystającego z sieci na zewnątrz budynków. W historii naszych pomiarów gościliśmy wozy pomiarowe operatorów, radiowców każdego z operatorów, w tym z Networks!, realizowaliśmy kontakty z zarządami i kierownictwem technicznym operatorów, w tym specjalnie gościliśmy dwukrotnie Milana Zikę, który w T-Mobile w imieniu zarządu odpowiadał za sprawy techniczne. W tym miejscu za te wizyty i wieloletnią współpracę serdecznie dziękujemy. W 2010 roku, wspólnie z TVN24 i UKE realizowaliśmy materiał na temat uchybień w dostępności sygnału sieci na terenie kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Z operatorami, na bazie profesjonalnego sprzętu i oprogramowania realizowaliśmy również czasowe testy, których wyniki były następnie wykorzystywane do optymalizacji sieci. Serwis w postaci, jak obecnie – istnieje od stycznia 2000 roku, zaś pod nazwą gsm.biz.pl – od maja 2004 roku. Starszym, polskim serwisem branżowym o tym charakterze, istniejącym bez przerw jest tylko zaprzyjaźniony z nami – gsmonline.pl

źródło: informacja własna