Nowości Plusa

Grupa Polkomtela uruchomiła rozszerzenie do LTE1800 w stacjach:
1. BT-33453 Dziwiszów, “Łysa Góra”, maszt własny
2. BT-30670 Stara Kamienica, maszt własny
3. BT-33482 Janice, maszt własny
Wcześniej, rozszerzenie do LTE1800 uruchomiono w stacji:
4. BT-33796 Miedzianka, maszt własny
Mając na uwadze jakość, docierającego sygnału z każdej ze stacji zwracamy uwagę na to, iż stacje: BT-33453 Dziwiszów, BT-33482 Janice oraz BT-33796 Miedzianka, z racji swojego wysokiego posadowienia i beztroskiego wykonania instalacji antenowych na niemal zerowym lub zerowym tilt mechanicznym – wymagają zdecydowanej optymalizacji. Radiowcy operatorów często twierdzą, że do regulacji podobnych przypadków wystarczy regulacja tilt elektrycznego, na który operatorzy mają wpływ w trybie zdalnym. O ile taka reguła może się sprawdzić na terenie o płaskiej charakterystyce terenu, to kompletnie nie ma przełożenia na obszary podgórskie i górskie, jak jest w tym przypadku. Mieliśmy okazję poeksperymentować przełożenie regulacji elektrycznej tilt antenowego na jakość oraz obszar pokrycia sygnałem właśnie na obszarach o trudniejszej topografii terenu z pionem radiowym jednego z operatorów i z całą stanowczością stwierdzamy, że w przypadku mechanicznego tilt, zbliżonego do poziomu zero, przy wysoko posadowionych stacjach – nie zdaje egzaminu żadna z wersji regulacji tilt elektrycznego. W przypadku “podniesienia” anteny rozszerzamy pole pokrycia, niestety bez polepszenia wartości jakościowych, podobnie rzecz się ma z elektrycznym obniżeniem tilt. Owszem, pole pokrycia sygnałem z sektora jest ograniczone, ale wartości jakościowe na obszarze “bliżej stacji” nie są lepsze. Wyraźna różnica jest realizowana tylko wtedy, kiedy tilt zestawów antenowych reguluje się mechanicznie, fizycznie ustawiając anteny na wartości, jakie powinny być dla zakładanego obszaru pokrycia, zaś regulacją tilt elektrycznego można co najwyżej pewne elementy doprecyzować. Nic więcej
Wracając do konkluzji wcześniejszych – apelujemy do Polkomtela, aby dla zapewnienia rozsądku i jakości pracujących stacji – ekipy techniczne pojawiły się na miejscu i doprecyzowały mechaniczny tilt na stacjach: BT-33482, BT-33796 oraz BT-33453, dopasowując go do zakładanego obszaru pokrycia oraz topografii terenu. We wszystkich trzech przypadkach stacji – tilty mechaniczne zestawów antenowych powinny zostać obniżone, a w stacjach pracujących najwyżej, tj. w Dziwiszowie i w Miedziance w sposób zdecydowany, ale rozważny. Dla przykładu, w stacji Miedzianka – sektory wzdłuż linii kolejowej, zarówno blisko stacji operatora, jak i w dalszej odległości są oczywiście widoczne ( po korektach elektrycznych ), ale … z marnymi wartościami jakościowymi i niestabilnie. Ostatnią, rozszerzoną do LTE1800 stacją z wymienionych jest stacja w miejscowości Dziwiszów pod Jelenią Górą ( BT-33453 ). Rozszerzenie było bardzo pożądane, ponieważ w drodze, na odcinku od Dziwiszowa po Jelenią Górę terminal odbierał sygnał ze stacji irracjonalnych, ale z priorytetowanym pasmem radiowym, bo LTE w żadnym z pasm w stacji Dziwiszów dotąd nie było. Dziś, sytuacja zmieniła się na tyle, że LTE z Dziwiszowa jest widoczne na części wspomnianej drogi ( jadąc od Złotoryi ), ale terminal ucieka również do UMTS900, w tym również jest obsługiwany przez pasma LTE ze stacji irracjonalnych względem swojego położenia ( Karpacz, Szklarska Poręba, Kowary, Jelenia Góra, ul. Karola Miarki, Jelenia Góra, Pl. Piastowski 18 ). Reasumując, rozszerzenie stacji w Dziwiszowie przyniosło zmiany, ale dalekie od oczekiwanych, ponieważ tilty mechaniczne zestawów antenowych mają się nijak do topografii terenu wokół, zaś regulacja elektryczna w tej sytuacji – o czym wspomniano wyżej – nie przyniosła, ani nie przyniesie rezultatu. Sygnał LTE ze stacji w Dziwiszowie jest za to odbierany przez terminal pod miastem Lwówek Śląski. W sąsiedztwie Lwówka Śląskiego trzeba z kolei do LTE rozszerzyć stacje: Pławna – BT34519 oraz Golejów – BT33735. Obie stacje powinny mieć cztery sektory, zaś stacja w Pławnej, o czym przypominamy Polkomtelowi od wielu lat – na azymucie w kierunku miasta Lwówek Śląski i w kierunku do Lubomierza (oczekiwany, czwarty sektor ) powinna mieć mechaniczny uptilt, ponieważ pomiędzy Lwówkiem Śląskim, a stacją Pławna nie udało się dotąd wybudować pośredniej stacji i są braki w sygnale lub momentami notujemy sygnał ze stacji … MIEDZIANKA lub DZIWISZÓW. Nie ma również żadnej stacji pośredniej pomiędzy Pławną i Lubomierzem, zaś stacja w Lubomierzu ma tylko dwa sektory, więc trzeba się jakoś z tematem uporać, stąd sugestia czwartego sektora na stacji Pławna, z azymutem na Lubomierz oraz mechanicznym uptilt ( topografia terenu ). Przypomnijmy, Lubomierz to miasto turystyczne i przyciąga choćby ze względu na obecność Muzeum Kargula i Pawlaka oraz coroczny Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Wziąwszy pod uwagę braki w sąsiedztwie stacji Golejów i Pławna i to, że podmioty Networks! mają w stacji Golejów cztery sektory – warto pójść tym śladem, choć najrozsądniej, dla zachowania ciągłości technologii w drodze – warto byłoby do LTE1800 rozszerzyć również stacje:
a) BT-34534 Czernica, na własnym maszcie, gdzie pożądane są cztery sektory, a sektor w kierunku miejscowości Czernica powinien mieć mechaniczny uptilt
b)
BT-33792 Siedlęcin, na maszcie T-Mobile, która radiowo sąsiaduje ze stacjami w Jeleniej Górze oraz w Jeżowie Sudeckim, więci brak w niej LTE1800 zadziwia

Na koniec dodajmy, że w obecnej sytuacji propagacyjnej sektor stacji z Dziwiszowa widoczny jest również:
– w sąsiedztwie Legnicy,
– pod miastem Bolesławiec oraz
– przy drodze krajowej nr 30 tam, gdzie realnie powinny być widoczne stacje BT-30670 Stara Kamienica oraz BT-33482 Janice, ale jakościowo, po ostatnio realizowanych zmianach sobie nie radzą
Jest, jak jest, ponadto – stacja w Dziwiszowie do topografii terenu w zakresie tilt mechanicznych ma się nijak. Skutki zatem widać. Mówiąc o jakości sieci – kolejny raz apelujemy do Polkomtela, aby wyposażyć w czwarty sektor stację BT-33473 Jelenia Góra Sobieskiego “ZREMB” ( brak sektora na azymut południowy, wzdłuż drogi krajowej nr 30 do Szklarskiej Poręby oraz na bieg linii kolejowej do czeskiego Liberca ), jednocześnie dokładając do niej LTE1800. Po utracie sygnału ze stacji BT-30669 Rybnica (LTE800), jadąc do Jeleniej Góry od kierunku zachodniego – terminal jest przejmowany nie przez stację najbliższą, czyli BT-33473, posiadającą tylko LTE800, ale przez już i tak dociążoną stację BT-33522 lub BT-34526, ponieważ dwie ostatnie posiadają uprzywilejowane LTE1800. Stacja BT-33473 nie posiada również UMTS2100 w 3G, a powinna mieć ( polecamy materiał tutaj )

źródło: informacja własna