Sieć Play w Jeleniej Górze ruszyła i … kilka testów

Sieć Play w Jeleniej Górze została przywrócona do funkcjonalności. Dziękujemy Panu Jackowi Niewęgłowskiemu z Play za błyskawiczną reakcję i bardzo dobry, jak zawsze – kontakt

Prezentujemy kilka testów transmisji danych ze stacji Play, przy ul. Sobieskiego 53 w Jeleniej Górze, na dachu BGI “ZREMB”. Poniżej testów Play – porównawcze testy dla konkurentów: dla Plusa w paśmie LTE800, ponieważ innej technologii LTE przy ul. Sobieskiego operator nie posiada oraz dla sieci Orange, w trybie automatycznego wyboru sieci ( w sąsiedztwie dostępne są stacje z LTE1800/LTE800 oraz tylko z LTE1800 )

A. Play:
1. LTE2600:
a) dane z aplikacji Network Signal Guru podczas trwania testu:
26006_jg_sobieskiego53_lte2600_20171031_161953_nsg

b) jakość transmisji danych, aplikacja mobilna speedtest.net:
26006_jg_sobieskiego53_lte2600_20171031_162048_speedtest

2. LTE1800:
a) dane z aplikacji Network Signal Guru podczas trwania testu:
26006_jg_sobieskiego53_lte1800_20171031_162252_nsg

b) jakość transmisji danych, aplikacja mobilna speedtest.net:
26006_jg_sobieskiego53_lte1800_20171031_162437_speedtest

3. LTE800:
a) dane z aplikacji Network Signal Guru podczas trwania testu:
26006_jg_sobieskiego53_lte800_20171031_162549_nsg

b) jakość transmisji danych, aplikacja mobilna speedtest.net:
26006_jg_sobieskiego53_lte800_20171031_162704_speedtest

4. LTE2100:
a) dane z aplikacji Network Signal Guru podczas trwania testu:
26006_jg_sobieskiego53_lte2100_20171031_162822_nsg

b) jakość transmisji danych, aplikacja mobilna speedtest.net:
26006_jg_sobieskiego53_lte2100_20171031_163009_speedtest

5. UMTS2100:
a) dane z aplikacji Network Signal Guru podczas trwania testu:
26006_jg_sobieskiego53_umts2100_20171031_163222_nsg

b) jakość transmisji danych, aplikacja mobilna speedtest.net:
26006_jg_sobieskiego53_umts2100_20171031_163338_speedtest

6. UMTS900:
a) dane z aplikacji Network Signal Guru podczas trwania testu:
26006_jg_sobieskiego53_umts900_20171031_163640_nsg

b) jakość transmisji danych, aplikacja mobilna speedtest.net:
26006_jg_sobieskiego53_umts900_20171031_163746_speedtest

B. Plus:
1. LTE800
a) dane z aplikacji Network Signal Guru podczas trwania testu:
26001_jg_sobieskiego53_lte800_20171031_170507_nsg

b) jakość transmisji danych, aplikacja mobilna speedtest.net:
26001_jg_sobieskiego53_lte800_20171031_170605_speedtest

C. Orange LTE
1. tryb automatycznego wyboru sieci
a) dane z aplikacji Network Signal Guru podczas trwania testu:
26003_jg_sobieskiego_lte1800_20171031_173758_nsg

b) jakość transmisji danych, aplikacja mobilna speedtest.net:
26003_jg_sobieskiego53_lte1800_20171031_173918_speedtest

Dla każdego z operatorów, w stacji przy ul. Sobieskiego 53 pracują następujące pasma:
1. Plus: GSM / UMTS900 / LTE800
2. Orange: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE1800
3. Play: DCS / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800 / LTE1800 / LTE2100 / LTE2600

Jak widać na zrzutach ekranów powyżej, w sieciach: Play oraz Orange zastosowano tryb transmisji danych TM4-CL / 64 QAM. W sieci Plus zastosowano tryb transmisji danych: TM3-OL / 64 QAM (operator stosuje również TM2-TD). Testy realizowano telefonem, nie obsługującym agregacji częstotliwości ( SGS4 / i-9505 )

Komplet zaprezentowanych zrzutów ekranów, w pliku zip dostępny tutaj

źródło: informacja własna