Statystyka inwestycji operatorów w LTE1800 za półrocze 2017 r. (IV-IX)

Prezentujemy (teoretyczną) statystykę inwestycji operatorów w sieć LTE1800, na bazie wydanych przez UKE pozwoleń radiowych, w okresie od kwietnia do września br. Warto nadmienić, iż w przypadku operatorów “starych”, to najczęściej tylko rozszerzenia stacji. Natomiast w przypadku Play – w zdecydowanej większości ( ponad 95 % ) są to stacje nowe. Ciekawostką jednak jest to, że w przypadku operatorów grupy Networks! na Podlasiu – wszystkie z listy, to stacje nowe. Choć baza pozwoleń nie oddaje rzeczywistości w pełnym wymiarze, ponieważ stacje, zawarte w wykazie niekoniecznie będą wybudowane, to dziś, kiedy liczy się pieniądze, jednak w większości przypadków operatorzy wnoszą opłatę za używanie częstotliwości radiowych w momencie, kiedy są pewni co do tego, że stacja zostanie wybudowana. Przed laty, dzisiejsi najwięksi operatorzy wnosili często opłatę “marketingowo”, aby pochwalić się statystykami uruchomionych na stacjach pasm lub samych stacji. Bardzo duża ilość stacji, wykazanych w najstarszych wykazach nigdy nie powstała ! W ostatnim arkuszu pokusiliśmy się również o prognozę ilości wybudowanych stacji przez Play do końca 2020 roku, zakładając, że dzisiejsze tempo inwestycyjne zostanie zachowane. I tak, jeśli P4 inwestowałoby w zasięg tak, jak to robi w ostatnich miesiącach, to od października br. do końca grudnia 2020 roku – operator miałby 3.452 nowe stacje, co wraz z tymi, które pracują dziś realnie bardzo zbliżyłoby go do ilości stacji konkurencji, która do budowania nowych stacji nie jest skora. Martwi tylko to, że inwestycje Play są inwestycjami “po najmniejszej linii oporu” i w większości lokalizacje stacji są zbliżone bądź tożsame z konkurencją, co oznacza, że w 2020 roku wciąż, z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieli sytuację, że tam, gdzie nie będzie sygnału sieci – nie będzie go miał żaden z operatorów, z Play włącznie, co oznacza, że problemy zasięgowe południowego, przygranicznego pasa Polski oraz województwa lubuskiego mogą być jeszcze długo nierozwiązane, choć wielu klientów liczyło, że to właśnie Play przełamie tę barierę

Arkusz z naszym zestawieniem inwestycji w sieć LTE1800 w okresie od kwietnia do września br. wraz z prognozami inwestycyjnymi do końca 2020 r. dla Play – tutaj

Ponieważ zestawienie zaprezentowaliśmy w ujęciu województw – warto spojrzeć na to, w którym województwie inwestycje idą najbardziej opornie i zwykle dotyczy to każdego z operatorów

Materiał powiązany:
informacja o ilości pracujących stacji każdego z operatorów w Jeleniej Górze

źródło: informacja własna, na bazie publikacji wykazów pozwoleń radiowych UKE