Virgin Mobile aktualizuje strategię

Virgin Mobile aktualizuje strategię. Największy wirtualny operator w Polsce zaktualizował swoją strategię biznesową w perspektywie 2020 roku.
– Z początkiem roku Virgin Mobile otrzymał kolejną transzę finansowania.
– Spółka i jej udziałowcy podpisali z Play umowę dotyczącą opcji sprzedaży udziałów w 2020 roku i jednocześnie ustaliła dalsze warunki współpracy w zakresie hostingu.
– W 2017 roku Virgin Mobile osiągnął przychody w wysokości około 100 mln zł, realizując zakładany cel. Plan na 2018 r to prawie 120 mln przychodów i osiągnięcie progu rentowności.
Z początkiem roku Virgin Mobile zrobił kolejny krok w kierunku osiągnięcia założonych celów biznesowych. Dotychczasowi inwestorzy zdecydowali się ponownie zainwestować w spółkę i wydłużyć perspektywę finansową o rok. Decyzja ta została podyktowana istotnymi wydarzeniami na rynku, które miały wpływ na osiągnięcie przez spółkę założonych celów biznesowych. Tymi wydarzeniami była obowiązkowa rejestracja kart pre-paid, która znacząco zmniejszyła sprzedaż kart pre-paid na całym rynku oraz regulacja roamingowa „Roam Like At Home”. Spowodowała ona konieczność ponoszenia przez spółkę wysokich opłat hurtowych, w szczególności za transmisję danych wielokrotnie przekraczających ceny detalicznych na rzecz zagranicznych operatorów, co miało znaczny wpływ na kondycję biznesową wszystkich operatorów. Przyznanie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zgody na wprowadzenie dopłat do roamingu pozwoli spółce zniwelować straty z tego tytułu. Dodatkowo zgodnie z wolą udziałowców Grażyna Piotrowska – Oliwa oraz Wojciech Uchman w dalszym ciągu będą kierować spółką.
Umowa z Play
15 stycznia 2018 roku Virgin Mobile i jej udziałowcy podpisali umowę z spółką P4 (Play) na mocy, której otrzymała ona opcję kupna w 2020 roku. Podpisana umowa daje opcję kupna, jednak nie jest to jeszcze transakcja sprzedaży. Wybór tego operatora, jako potencjalnego nabywcy był dla nas naturalną drogą, gdyż Play jest naszym partnerem infrastrukturalnym – mówi Grażyna Piotrowska – Oliwa, Prezes Virgin Mobile Polska. W ramach podpisanych umów spółki określiły również przyszłe zasady współpracy. Minimalny poziom gwarantowanych płatności na rzecz Play ma wynieść 84 mln zł w latach 2018-2021. Oznacza to wzrost minimalnych zobowiązań, w stosunku do istniejących, o 24,8 mln, wynikający z wydłużenia umowy o kolejny rok.
Wyniki finansowe i próg rentowności na dobrej drodze
Miniony rok spółka zakończyła przychodami na poziomie około 100 mln zł. W 2018 r. planuje osiągnąć przychód na poziomie 120 mln zł przy bazie klientów wynoszącej 520 tys. Jednocześnie w2018 roku spółka planuje osiągnąć próg rentowności. Od początku naszym celem jest wyprowadzenie biznesu na plus. Przesunięcie terminu osiągnięcia progu rentowności o kilka miesięcy, w stosunku do pierwotnych założeń, związanie jest ze wspomnianymi przeze mnie wydarzeniami rynkowymi, na które spółka nie miała wpływu. Obowiązek rejestracji kart pre-paid, wpłynął na wielkość bazy klientów i konieczność rewizji zakładanego w 2015 r. celu 1 mln klientów. Z kolei nowa regulacja roamingowa wpłynęła bezpośrednio na koszty ponoszone przez firmę – dodaje Grażyna Piotrowska – Oliwa, Prezes Virgin Mobile Polska.
Plany na najbliższy rok
Do połowy bieżącego roku Virgin Mobile planuje migrację wszystkich klientów na własną platformę IT. Dziś za jej pośrednictwem obsługiwanych jest 15% klientów. Krok ten pozwoli spółce uzyskać większą niezależność, wpłynie na dostarczanie klientom jeszcze lepszych usług i podniesie ich, jakość. W 2018 roku spółka skupi się również na budowie kilku kluczowych propozycji ofertowych, które będą podążać w kierunku simplicity i customer value. Z kolei promocja oferty najprawdopodobniej skoncentrowana będzie na mediach takich jak internet oraz radio.

Virgin Mobile Polska, to największy wirtualny operator telefonii komórkowej w Polsce. Z naszych usług korzystają klienci, którzy oczekują od marek konkurencyjnych, nowoczesnych ofert, idących w parze z przejrzystością zasad. W 2017 roku spółka osiągnęła 100 mln zł przychodu z bazą 430 tysięcy klientów. Osiągnięcie progu rentowności przewidziane jest na IV kwartał 2018 roku.
Więcej informacji na: virginmobile.pl oraz twitter.com/virginmobiepl

źródło: Virgin Mobile