Sygnał Orange na trasie Kłodzko – Korfantów

Prezentujemy jakość sygnału, parametryzacji sieci, handover oraz braków dostępie do usług dla sieci Orange, na drogowej trasie od turystycznego miasta Kłodzko do miasta Korfantów, w województwie opolskim. Droga „Tam” oraz droga „Z powrotem” przebiegały nieco inaczej w zakresie sąsiedztwa a miastem Nysa. W drodze do Korfantowa jechaliśmy przez centrum miasta Nysa, natomiast droga powrotna przebiegała obwodnicą Nysy, bez wjazdu do miasta. Analizując uważnie plik logu zobaczymy, że wzdłuż biegu tej samej drogi – terminal był przejmowany często przez różne komórki, mało tego – tam, gdzie sygnał nie był dostępny w drodze „Tam”, w drodze powrotnej, choć z komórek losowych i niekoniecznie efektywnie – był osiągalny. Świadczy to o trzech elementach:
1. brakach w ilości stacji wzdłuż przejechanej trasy, stąd obsługa terminala ze stacji odległych i losowych, np. na odcinku od Nysy do Korfantowa, biegiem drogi wojewódzkiej nr 407 ( droga „TAM” ), czy w „centrum” miejscowości Mąkolno, gdzie stacja Laski nie daje sobie rady z pokryciem ze względu na złożoną topografię terenu ( droga „TAM” )
2. niskiej efektywność stacji w Złotym Stoku. Co istotne, w drodze „Tam” – terminal niemal wcale nie był obsługiwany przez stację w cytowanej lokalizacji
3. uchybieniach w konfiguracji sieci, w tym błędach przy konfiguracji sąsiedztw między komórkami, czego konsekwencją mogą być problemy z przełączaniem terminala. Widać to z dużym prawdopodobieństwem m.in. w przypadku relacji między pierwszym sektorem stacji Jasienica Dolna oraz pierwszym sektorem stacji w Nysie, przy ul. Kościuszki ( droga „TAM” )
Warto, aby operator wraz z Networks! odpowiedzieli sobie na pytanie, skąd sygnał z Polanicy-Zdroju na rogatkach miasta Kłodzko w drodze powrotnej ?

Trasa przejazdu:
1. Kłodzko – Korfantów: Kłodzko – droga krajowa nr 46 – Nysa centrum – droga wojewódzka nr 407 – Korfantów
2. Korfantów – droga wojewódzka nr 407 – obwodnica miasta Nysa – Kłodzko

Logi:
1. Kłodzko – Korfantów
2. Korfantów – Kłodzko

Informacje, związane z pokryciem wspomnianej trasy sygnałem sieci Plus – tutaj

źródło: informacja własna