Drugi raport z pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej

Drugi raport z pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej. Wyniki ogólnopolskiego badania faktycznych poziomów pola elektromagnetycznego pochodzących ze stacji bazowych telefonii komórkowych pokazują, że mieszczą się one poniżej restrykcyjnych, krajowych norm. To główny wniosek z raportu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z przeprowadzonych pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu wytypowanych stacji bazowych telefonii komórkowej. W 2017 roku Instytut Łączności przeprowadził na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji badania poziomu natężenia PEM w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych. Badania te były prowadzone w 64 lokalizacjach na terenie całego kraju, obejmujących przede wszystkim miasta wojewódzkie. Było to już drugie badanie poziomu PEM ze stacji bazowych telefonii komórkowych zlecone przez Ministerstwo Cyfryzacji. Pierwsze, z 2016 roku, obejmowało pilotażowe pomiary w Rzeszowie i Krakowie
Czytaj dalej …

[ w związku z planowanym wdrożeniem technologii 5G, powszechnego internetu rzeczy ( iOT ), a co za tym idzie – konieczności znaczącej rozbudowy radiowej infrastruktury nadawczej – Prezes UKE czyni starania o normatywne, ustawowe zwiększenie dopuszczalnych norm emisji pola promieniowania elektromagnetycznego w Polsce, ponieważ bez wspomnianych uregulowań nie będzie możliwości rozwinięcia nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Prezes UKE, Marcin Cichy podkreślił ten temat również na ostatniej prezentacji technologii 5G firmy Ericsson w Krakowie – dop. red. ]

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji