Konsultacje projektów decyzji dotyczących kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynków

Konsultacje projektów decyzji, dotyczących kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynków. 8 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji, określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej – kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku:
– Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
– Netia S.A. z siedzibą w Warszawie
– UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
– Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
– „Vectra Investments” sp. z o. o. sp.j. z siedzibą w Warszawie
– INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
– Toya sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi
Kluczowym elementem konsultowanych rozstrzygnięć są dwa dokumenty: Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji telekomunikacyjnej budynku. Mają one stanowić uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie ubiegania się o dostęp oraz korzystania z infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów. Konsultowane projekty decyzji stanowią realizację Strategicznych kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017 – 2020. Działania regulatora mają na celu promowanie wspólnych inwestycji, wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy międzyoperatorskiej. Projekty realizują założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020, zbliżając nas do społeczeństwa gigabitowego. Projekty rozstrzygnięć wypełniają także założenia Dyrektywy o redukcji kosztów oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Przygotowanie projektów decyzji było poprzedzone analizą warunków współpracy oraz szeregiem warsztatów z uczestnikami rynku. Celem Prezesa UKE jest zapewnienie skutecznego współkorzystania z infrastruktury, właściwe wyważenie praw i obowiązków podmiotów, które z niej korzystają oraz przedsiębiorców, którzy ją udostępniają. Prezes UKE liczy, że uwagi i sugestie zgłoszone w ramach konsultacji pomogą opracować uniwersalne warunki dostępu do infrastruktury. Ostateczne decyzje doprowadzą do niedyskryminowania operatorów oraz przyczynią się do ograniczenia kosztów i wzrostu inwestycji z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów
Z dokumentami, związanymi z przedmiotową sprawą można zapoznać się tutaj

źródło: UKE