Dolnośląska Pławna po kolejnej modernizacji w Plusie

Plus kolejny raz zmodernizował stację na kościelnej wieży w dolnośląskiej miejscowości Pławna. Kodowy nr stacji: BT34519. Do działających dotąd: GSM900 oraz UMTS900 dołożono LTE1800 oraz LTE900. Oba pasma już pracują. W przypadku wspomnianej stacji pozostaje jednak jeszcze jeden problem: porównanie jakości pokrycia sygnałem w bieżącym układzie rozkładu sektorów z modelem docelowym, którym powinny być cztery sektory oraz mechaniczny uptilt sektora północnego, gwarantujący diametralną zmianę sytuacji radiowej na odcinku: łącznik miejscowości: Pławna / Mojesz – centrum powiatowego miasta Lwówek Śląski. Ponieważ Plus, podobnie, jak pozostali operatorzy – nie posiada bardzo pożądanej stacji w południowej części Lwówka Śląskiego – kłopoty z sygnałem występują na tym obszarze nawet na zewnątrz. Czwarty sektor natomiast – posłużyłby do pokrycia sygnałem odcinka drogi od miejscowości Pławna, po turystyczny Lubomierz, w którym stację BT33483 operator od dawna powinien rozbudować o trzeci sektor. Reasumując, dokładając kolejne pasma do stacji – na pewno zwiększa się jakość usług transmisji danych, gorzej z dostępnością sieci, która mogłaby być zoptymalizowana kolejnymi sektorami w stacjach: BT34519 oraz BT33483. Zważywszy stan obecny – konkluzja jest taka, że potencjał stacji BT34519 jest zdecydowanie większy, a co za tym idzie – dziś niewykorzystany

źródło: informacja własna