Duże ułatwienia w gospodarowaniu częstotliwościami

Duże ułatwienia w gospodarowaniu częstotliwościami. Nowe narzędzia dla prezesa UKE, usprawnienia mechanizmów aukcyjnych, zabezpieczające ich przebieg przed nierzetelnym postępowaniem uczestników, czy zapisy dotyczące właściwego oznaczenia telefonów to tylko niektóre ze zmian przewidzianych przez projekty nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o radiofonii i telewizji, przekazane właśnie przez Ministerstwo Cyfryzacji do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie efektywności gospodarowania widmem radiowym i zapewnienie wzrost zainteresowania wdrażaniem na rynku telekomunikacyjnym nowych technologii, w tym technologii 5G. Dlatego projektowane przepisy zakładają m.in. umożliwienie zmiany udzielonych rezerwacji w zakresie przydzielonych kanałów TV, w celu uwolnienia pasma 700 MHz i przeznaczenie go pod budowę sieci 5G. Konieczne jest także uproszczenie i przyśpieszenie procesu rezerwacji częstotliwości oraz zapewnienie mu właściwego przebiegu. Prezes UKE będzie mógł m.in. z własnej inicjatywy ogłosić przetarg, aukcje lub konkurs na rezerwację częstotliwości, także tych które będą dostępne dopiero w przyszłości. Dzięki temu możliwe będzie płynne uruchamianie nowych usług w pasmach zwalnianych przez dotychczasowe systemy. Z kolei właściwy przebieg aukcji mają zapewnić podwyższenie wysokości wadium oraz wprowadzenie do ustawy depozytu. To wyeliminuje z nich te podmioty, które albo nie mają realnych zdolności finansowych, by brać udział w aukcji, albo uczestniczą w nich tylko po to, by podbijać cenę. Jeśli zwycięzca postępowania (aukcji, konkursu bądź przetargu) nie uiści opłaty za dokonanie rezerwacji lub zrezygnuje z ubiegania się o rezerwację, nowelizacja przewiduje wprowadzenie zakazu ubiegania się o rezerwację przez 6 lat. Dodatkowo, proponowana nowelizacja ma wyeliminować wątpliwości Komisji Europejskiej odnośnie implementacji 3 dyrektyw telekomunikacyjnych (2002/20/WE, 2002/21/WE, 2002/77/WE) oraz dostosować krajowe przepisy do praktyki wynikającej z Dyrektywy radiowej RED (2014/53/UE), dotyczącej m.in. właściwego oznakowania telefonów komórkowych znakami ostrzegawczymi
Projekt nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji