Szukaj po tagu: częstotliwości radiowe

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze z danymi Rejestru urządzeń. Najnowsze wpisy bieżących informacji powiązane są z procesem modernizacyjnym i inwestycyjnym, realizowanym w sieci Play. Data modyfikacji, to 30. maja 2023 r. Powiązane pliki w serwisie regulatora: – 2023-05-30_2016-2022 – 7,0 MB plik XLSX – 2023-05-30_2023 – 94,1 MB plik XLSX źródło: UKE Materiały powiązane: – UKE: pozwolenia radiowe. Stacje bazowe – UKE: pozwolenia radiowe. Stacje linii radiowych – GUNB: wnioski budowlane. Obiekty telekomunikacyjne

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane dane Rejestru urządzeń. Najnowsze wpisy bieżącego arkusza powiązane są z procesem inwestycyjnym i modernizacyjnym, realizowanym w sieci Play. Data modyfikacji informacji, to 08. maja 2023 r. Linki do plików w witrynie regulatora: – 2023-05-08_2023 – 81,3 MB plik XLSX – 2023-05-08_2016-2022 – 7,0 MB plik XLSX źródło: UKE Materiały powiązane: – UKE: wykazy wydanych pozwoleń radiowych. Stacje bazowe – UKE: wykazy wydanych pozwoleń radiowych. Stacje linii radiowych – GUNB: wnioski budowlane. Obiekty telekomunikacyjne – plusforum.pl: konsultanci Plusa odpowiadają na pytania klientów sieci o zasięg i procesy inwestycyjne… Czytaj dalej →

Dnia 27 kwietnia 2023 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu: 1) 890,1-892,9 MHz i 935,1-937,9 MHz oraz 897,3-903,5 MHz i 942,3-948,5 MHz dokonanej na rzecz Polkomtel sp. z o.o. (dalej „Polkomtel”) decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) nr DZC-WAP-5174-2/10 (26) z dnia 11 stycznia 2011 r. zmienioną decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.5714.1.2015.14 z dnia 14 października 2015 r. oraz decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.514.51.2018.17 z dnia 30 października 2018 r.; 2) 892,9-897,3 MHz i 937,9-942,3 MHz oraz 903,5-908,1 MHz i 948,5-953,1 MHz dokonanej na rzecz… Czytaj dalej →

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane dane Rejestru urządzeń. Bieżące arkusze datowane są na 26. kwietnia 2023 r. Najnowsze wpisy powiązane są z procesem inwestycyjnym i modernizacyjnym, realizowanym w sieci Play. Pośród nich możemy zobaczyć również m.in. rozwój segmentu 5G operatora. Powiązane pliku w witrynie regulatora: – 2023-04-26_2016-2022 – 7,0 MB plik XLSX – 2023-04-26_2023 – 81,0 MB plik XLSX źródło: UKE Materiał powiązane: – GUNB: wnioski budowlane. Obiekty telekomunikacyjne – UKE: wykazy wydanych pozwoleń radiowych. Stacje bazowe

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano kolejną, kwietniową edycję danych Rejestru urządzeń. Aktualizacja danych datowana jest na 18. kwietnia 2023 r. Najnowsze informacje powiązane są z procesem modernizacyjnym i inwestycyjnym, realizowanym w sieci Play. Linki do arkuszy w witrynie regulatora: – 2023-04-18_2016-2022 – 7,0 MB plik XLSX – 2023-04-18_2023 – 80,4 MB plik XLSX źródło: UKE Materiały powiązane: – UKE: wykazy wydanych pozwoleń radiowych. Stacje bazowe – GUNB: wnioski budowlane. Obiekty telekomunikacyjne

Informacja o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz. Z dniem 6 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 3800-4200 MHz. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz (dalej „Projekt”). Projekt stanowi załącznik do komunikatu. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 9 maja 2023 r., w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8.15-16.15. w formie pisemnej lub… Czytaj dalej →

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane dane Rejestru urządzeń. Data modyfikacji arkuszy, to 4. kwietnia 2023 r. Najnowsze wpisy bieżącego arkusza kolejny raz powiązane są z procesem modernizacyjnym i inwestycyjnym, realizowanym w sieci Play. Linki do plików arkuszy opublikowanych przez regulatora: – 2023-04-04_2023 – 80,0 MB plik XLSX – 2023-04-04__2016-2022 – 7,1 MB plik XLSX źródło: UKE Materiały powiązane: – GUNB: wnioski budowlane. Obiekty telekomunikacyjne – portal plusforum.pl: konsultanci Plusa odpowiadają na pytania klientów sieci o zasięg i modernizację sieci – aplikacje do monitorowania jakości sygnału sieci (Android OS): a) G-Mon Pro (aplikacja… Czytaj dalej →

Scroll To Top