Marek Zagórski nowym Ministrem Cyfryzacji

Marek Zagórski nowym ministrem cyfryzacji. Prezydent Andrzej Duda 17 kwietnia 2018 r. roku powołał Marka Zagórskiego na stanowisko Ministra Cyfryzacji.
– Cyfryzacja jest priorytetem premiera Morawieckiego, a więc również polskiego rządu. I dla mnie to jest najważniejsze – zapowiada nowy szef resortu cyfryzacji.
Cyfryzacja pod nadzorem Zagórskiego
Marek Zagórski kieruje Ministerstwem Cyfryzacji już od stycznia 2018 roku (jako sekretarz stanu). Do 17 kwietnia 2018 r., czyli do dnia nominacji, konstytucyjny nadzór nad resortem pełnił premier Mateusz Morawiecki. Zagórski podejmował decyzje w jego imieniu. W tym czasie budował pozytywną atmosferę wokół projektów realizowanych przez resort. – Cyfryzacja jest priorytetem premiera Morawieckiego, a więc również polskiego rządu. I dla mnie to jest najważniejsze – mówi Marek Zagórski, nowy Minister Cyfryzacji. Dodaje, że wszyscy w Radzie Ministrów zdają sobie sprawę, że cyfryzacja skraca dystans między obywatelem a urzędami i państwem. Przede wszystkim zaś daje wygodę, minimalizuje czas realizacji spraw urzędowych i ułatwia życie przedsiębiorcom, a przez to wpływa pozytywnie na gospodarkę. – Ministerstwo Cyfryzacji pełni tu niezwykle ważną rolę: koordynatora polityki w zakresie informatyzacji – mówi Marek Zagórski, nowy Minister Cyfryzacji. Przejściowy okres w Ministerstwie Cyfryzacji pozwolił na uporządkowanie i priorytetyzację projektów – najważniejsze z nich będą realizowane. Resort nie tylko działa sprawnie, ale udało się też uporządkować jego strukturę i sposób zarządzania. – Koncepcje realizowane w MC są ważne dla Premiera i Rządu, ale można je realizować tylko pod warunkiem doskonałej współpracy z innymi resortami. Okres, w którym Premier osobiście nadzorował ten dział stworzył warunki takiej współpracy – podkreśla Marek Zagórski. Pierwszy kwartał 2018 roku był w resorcie czasem intensywnych prac nad skutecznym wdrażaniem kluczowych pomysłów w życie i rozpoczęciem ich praktycznej realizacji. Ruszył przetarg na transmisję danych dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – pierwsze postępowanie objęło blisko 4,7 tysiąca lokalizacji, czyli 92 proc. placówek oświatowych z sześciu województw. Równolegle w resorcie trwało porządkowanie i ustalanie priorytetów dla realizacji poszczególnych projektów. Działanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) udało się usprawnić na tyle, że pod koniec marca 2018 roku, liczba problemów związanych z funkcjonowaniem systemu spadła do poziomu, jaki miał miejsce przed wdrożeniem nowej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów w listopadzie 2017 roku. Jednocześnie doświadczenia wyniesione z tego wdrożenia pozwoliły na przygotowanie takich rozwiązań legislacyjnych, które w przyszłości zapobiegną ewentualnym problemom podczas uruchamiania kolejnych elementów modernizowanego systemu CEPiK 2.0. To przede wszystkim rezygnacja ze wskazywania sztywnych, ustawowych terminów wdrożeń. CEPiK 2.0 będzie systematycznie rozbudowywany, dzięki czemu kierowcy m.in. zostaną uwolnieni od obowiązku wożenia ze sobą dowodów rejestracyjnych pojazdów. W najbliższym czasie projektem odpowiednich przepisów ma się zająć Rada Ministrów. Na legislacyjnym finiszu są także prace nad ważną nowelą prawa telekomunikacyjnego. Regulacje zaproponowane przez Ministerstwo Cyfryzacji pozwolą m.in. lepiej chronić interesy konsumentów. – Chodzi w szczególności o opłaty za usługi typu SMS premium. Uporządkowanie rynku usług o podwyższonej opłacie oraz wprowadzenie do ustawy możliwości całkowitej blokady tego typu usług sprawi, że obywatele nie będą tak łatwo padali ofiarami nieuczciwych praktyk rynkowych, czy wręcz wyłudzeń – zapewnia Marek Zagórski
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji