Posts Tagged: Ministerstwo Cyfryzacji

Po wątpliwej jakości konsultacjach, z celem dodatkowego zmotywowania operatorów do bardziej efektywnego wzięcia udziału w aukcji 5G, po wątpliwej jakości publikacji na temat szkodliwości pól elektromagnetycznych, przy powzięciu wiedzy na temat tego, co dzieje się w Szwajcarii po uruchomieniu 5G i jakie jest stanowisko środowiska lekarskiego w tym kraju oraz po możliwej lekturze opinii autorytetów z renomowanych, amerykańskich środowisk naukowych, o czym informowaliśmy we wcześniejszych informacjach, w trybie przyśpieszonym, w czasie, kiedy społeczeństwo jest zajęte przygotowaniem do Świąt – polski rząd pokazuje jakość działania, bez należytej analizy forsując możliwość stosowania znacząco wyższych mocy od tych,… Read Article →

Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji – zakończyła się międzynarodowa konferencja w temacie. W dniach 3 i 4 grudnia br. odbyła się międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez Instytut Łączności we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, a pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Klimatu. Poruszono na niej m.in. również kwestie szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego. Konkluzje, wynikające z zaprezentowanych z konferencji materiałów pozostawiamy naszym Czytelnikom Poniżej dwie prezentacje video z serwisu internetowego Ministerstwa Cyfryzacji Do lektury materiału opisowego zapraszamy tutaj oraz tutaj źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Lider Rozwoju – Ogólnopolski ranking gmin. INEA ogłasza ranking gmin, które angażują się w działania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz ochroną środowiska. Program swoim patronatem objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Wszystkie gminy w Polsce otrzymały zaproszenie do wzięcia udziału w ogólnopolskim rankingu organizowanym przez INEA pod hasłem „Lider Rozwoju”. Jego celem jest wyróżnienie jednostek samorządowych, które angażują się w budowę innowacyjnego, nowoczesnego społeczeństwa, a przy tym promują ideę zrównoważonego rozwoju. Lokalne samorządy będą oceniane w trzech kategoriach: Ekologia i Ochrona Środowiska, Inwestycje i Technologia oraz Edukacja i Bezpieczeństwo. Gmina, która zdobędzie największą liczbę punktów, otrzyma tytuł Lidera… Read Article →

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Uwagi można zgłaszać jedynie do 29 listopada włącznie, co oznacza bardzo krótki termin prowadzenia konsultacji społecznych w tak istotnej sprawie, jak zdrowie obywateli. Dodać należy, że na kanwie stanowiska Stowarzyszenia Lekarzy Szwajcarii, którzy do tematu technologii, zakresu częstotliwości wykorzystywanych dla potrzeb 5G oraz do szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego podchodzą bardzo ostrożnie, podzielając przy tym poglądy wielu autorytetów amerykańskich… Read Article →

Polski Fundusz Rozwoju, Exatel oraz przedstawicie komercyjnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych podpisali dziś w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji memorandum w sprawie analizy modelu biznesowego dla spółki #Polskie5G. Porozumienie zakłada, że przyjęta zasada działalności nowej spółki, to większościowy pakiet Skarbu Państwa – bezpośrednio lub za pomocą państwowych podmiotów. Spółka podejmie działania w zakresie budowy sieci 5G w paśmie 700 MHz. W pozostałych pasmach podmioty telekomunikacyjne wybudują sieć 5G samodzielnie. Tak przyjęty projekt, z całą pewnością usankcjonuje podpisaną pomiędzy Polską a USA umowę o analizie bezpieczeństwa w zakresie budowy sieci 5G. To z kolei pierwszy krok do powiedzenia głośno: „Huawei… Read Article →

Scroll To Top