Szukaj po tagu: Ministerstwo Cyfryzacji

Bezpieczeństwo cyfrowe Polaków jest tematem, który – zwłaszcza dla firm technologicznych, takich jak T-Mobile – ma kluczowe znaczenie. Jednakże niezbędnym elementem korzystania z nowych technologii, jest edukacja, która pozwala dostarczyć niezbędnych informacji i wskazówek na temat bezpieczeństwa w internecie. Dlatego T-Mobile Polska jako firma odpowiedzialna społecznie przygotowała już drugą edycję projektu edukacyjnego „Pewni w sieci”, którą swoim patronatem honorowym objęło Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK. Potrzebna jest edukacja W 2022 r. dostęp do internetu w domu posiadało 93,3% gospodarstw domowych, a 85,7% osób w wieku 16–74 lata regularnie korzystała z internetu [1]. Jednocześnie z roku na… Czytaj dalej →

W roku wyborów parlamentarnych i w roku planowanej dystrybucji kluczowych zasobów częstotliwości dla strategicznych usług 5G – Rada Ministrów “wskrzesza” Ministerstwo Cyfryzacji. Resortem, zgodnie z przewidywaniami kieruje Janusz Cieszyński, który w zakresie nadzoru nad cyfryzacją usług miał dotąd znaczącą rolę. Informację o reaktywowania na nowo i w pełnym zakresie Ministerstwa Cyfryzacji ogłoszono w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją nr 781. Szczegółowy zakres zadań Ministerstwa Cyfryzacji opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją nr 792. Na kanwie informacji, o których mowa trzeba już tylko liczyć, że przynajmniej aukcja częstotliwości z pasma C… Czytaj dalej →

Polska cyfrowa? Daleka droga… Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce co prawda wzrósł w ostatnich latach, jednak na tle Unii Europejskiej nadal wypadamy słabo. Według raportu Komisji Europejskiej o postępie cyfrowym (EU DESI 2021), Polska zajmuje 24. miejsce spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego. Działania ministrów i innych podmiotów na rzecz podniesienia kompetencji cyfrowych okazały się niewystarczające. Zabrakło strategicznego dokumentu kompleksowo określającego główne założenia i kierunki działań w tym obszarze. Nie wyznaczono też jednego podmiotu, który koordynowałby wszystkie działania związane z rozwojem umiejętności cyfrowych. W ocenie NIK Polska ma jeszcze wiele do zrobienia, by osiągnąć średni… Czytaj dalej →

Jak wynika z doniesień prasowych, ze struktur polskiego rządu znika Ministerstwo Cyfryzacji. Ministerstwo, któremu ton nadała Pani Anna Streżyńska, symbol pracowitości i upartości, a które to rokowało w pozytywny sposób dokończenie rozpoczętych spraw cyfryzacji Państwa, w tym koordynację działań w zakresie wdrożenia 5G w Polsce na bazie dedykowanych częstotliwości. Gdzie przejdą zadania dotychczasowego Ministerstwa Cyfryzacji? – nie wiadomo. Istotne jest jednak, że zasoby bazodanowe Państwa, to dane wrażliwe, a systemy są mechanizmem naczyń połączonych. Trzeba więc mieć je w szczególnej uwadze. Być może zadania MC wrócą do MSWiA? Problem w tym, że taka struktura będzie… Czytaj dalej →

Rząd pracuje nad kryteriami bezpieczeństwa sieci 5G. Polskie przepisy mają być jednymi z najsurowszych w Europie.W tym tygodniu do publicznych konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który będzie mieć duży wpływ na wdrażanie w Polsce sieci 5G. Znalazły się w nim m.in. zapisy pozwalające na wykluczenie dostawców infrastruktury, którzy pochodzą z państw nieprzestrzegających praw człowieka. Tym samym Polska chce wprowadzić jedne z najsurowszych w całej UE przepisy dotyczące podmiotów uczestniczących w budowie 5G. – To uderzy w rynek i opóźni wdrażanie nowej technologii – wskazuje dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska Ryszard Hordyński. –… Czytaj dalej →

Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce – ważna decyzja. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. To ważny krok w kierunku wykorzystania szans, jakie daje AI. Nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. Polska także chce tę szansę wykorzystać. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” ma pomóc w realizacji tego zamierzenia. Dla nauki, biznesu, obywateli To dokument, który wspiera i uzupełnia inne, m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych,… Czytaj dalej →

Wzmacniamy krajowy system cyberbezpieczeństwa! Wdrożenie zaleceń unijnych w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych oraz usprawnienie funkcjonowania najważniejszych instytucji w systemie cyberbezpieczeństwa RP – to główne cele nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, której projekt właśnie trafił do konsultacji. Zebraliśmy dwa lata doświadczeń funkcjonowania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (ksc). W oparciu o własne analizy, jak i informacje otrzymywane od partnerów społecznych, dokonaliśmy przeglądu ustawy i zidentyfikowaliśmy obszary wymagające usprawnienia. W tym samym czasie doszło do istotnych dla cyberbezpieczeństwa zmian na poziomie europejskim. Efekt? Przekazany do konsultacji projekt. Europejskie priorytety Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej stało się… Czytaj dalej →

Scroll To Top