Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku
Podsumowanie pierwszego kwartału:
– Sprzedaż spadła o 9% rdr. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadła o 2% rdr, przy niższych przychodach na rynkach północno-wschodniej Azji, a także w Azji Południowo-Wschodniej, Oceanii i Indiach. Pozostałe obszary rynku wykazały wzrost.
– Marża brutto wyniosła 34,2% (15,7%). Marża brutto, po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji poprawiła się rdr do 35,9% (18,7%), wspierana przez redukcję kosztów i przyspieszonym działaniom Ericsson Radio System (ERS).
– Zysk operacyjny wyniósł -0,3 mld SEK. Zysk operacyjny (strata), z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniósł 0,9 mld SEK (-9,5).
– Marża operacyjna w segmencie Sieci (Networks), z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniosła 13,5% (12,8%) przy wysokiej marży brutto i zwiększonych inwestycjach w badania i rozwój.
– Marża brutto w segmencie Usług cyfrowych (Digital Services), po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji poprawiła się rdr do 41,4% (-25,5%), napędzana lepszymi marżami usług w wyniku redukcji kosztów. Zysk operacyjny(strata) z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniósł -2,0 (-8,8) mld SEK.
– Marża operacyjna w segmencie Managed Services, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniosła 1,9% (-28,7%) jako rezultat redukcji kosztów i przeglądów umów z klientami.
– Przepływy pieniężne (Cash Flow) z działalności operacyjnej wyniosły 1,6 mld SEK (-1,5), a wolne środki wyniosły 0,3 mld SEK (-3,2). Środki pieniężne netto rdr wzrosły do 35,6 mld SEK (28,3)
Czytaj dalej …

źródło: Ericsson