Virgin Mobile gotowy na RODO

Virgin Mobile gotowy na RODO. Virgin Mobile Polska zakończył proces dostosowywania do nowych przepisów o ochronie danych osobowych tzw. RODO. Wprowadzone zmiany powodują, że wszelkie dane osobowe znajdujące się w posiadaniu spółki będą w dalszym ciągu przetwarzane zgodnie z obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej prawem. Wdrożenie zmian, wynikających z nowego prawa obejmowało wiele obszarów działania firmy, a w szczególności IT. Zmianom uległy sposoby wyrażania i odwoływania zgód na przetwarzanie danych osobowych, informacje przekazywane w ramach wypełniania obowiązków informacyjnych oraz sposoby ochrony przetwarzanych danych klientów. W efekcie prowadzonych zmian klient ma nie tylko możliwość sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania swoich danych, ale może również zażądać szczegółowej informacji o zakresie i celu, w jakim przetwarzane były jego dane. To, z którego prawa korzystać będą mogli klienci zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas danych oraz od celu ich przetwarzania. Klient może oczywiście wnieść prośbę o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, ale mogą zaistnieć uzasadnione prawnie okoliczności, w których taką prośbę będziemy mogli odrzucić – mówi Grażyna Piotrowska – Oliwa, Prezes Virgin Mobile Polska. Mimo, iż Virgin Mobile działał w zgodzie z obowiązującymi do 25 maja 2018 roku przepisami prawa, konieczne było wprowadzenie zmian dostosowujących do nowych przepisów. Duża część z nich dotyczyła wdrożenia nowych procesów w środowisku IT. Jednym z najważniejszych zadań była ściślejsza integracja systemów, dzięki której możliwe stało się zbieranie dokładnych informacji o danych, które są przez te systemy przetwarzane oraz, zgodnie z prawem, udostępniane współpracującym podmiotom. Oprócz tego opracowane zostały nowe procedury, określające w jakich procesach, w jakim celu i w jakim zakresie dane osobowe klientów mogą być przetwarzane. Do wdrożenia koniecznych zmian powołany został specjalny zespół, który pracował nad nimi przez kilka miesięcy. Warto pamiętać, że pierwszym i podstawowym elementem ochrony naszych danych jest świadomość tego, gdzie i jak udostępniamy nasze dane. Wielu konsumentów posiada dużą skłonność do pozostawiania ich wszędzie i często bez zastanowienia. To właśnie stało się podstawą problemów z niewłaściwym ich wykorzystywaniem. Do tego doszły też budzące wątpliwości działania niektórych podmiotów korzystających z tych danych – mówi Grażyna Piotrowska – Oliwa. Nowa dyrektywa rzeczywiście zmienia podejście do ochrony danych i wprowadza większe uprawnienia dla konsumentów. Z drugiej strony staje się kolejnym utrudnieniem dla przedsiębiorców, zmuszając ich de facto do ponoszenia ogromnych kosztów dostosowania się do RODO. To, czy nowe przepisy rzeczywiście przyniosą korzyści przekonamy się dopiero za jakiś czas – dodaje Grażyna Piotrowska – Oliwa. Zgodnie z nowymi przepisami w Virgin Mobile został powołany również Inspektor Danych Osobowych odpowiedzialny za kontrolę przetwarzania danych. Dodatkowo klienci firmy zostaną poinformowani o zaistniałych zmianach oraz przysługujących im prawach i obowiązkach

źródło: Virgin Mobile