UKE: postępowanie konsolidacyjne dla rynków 1/2003, 2/2003 oraz 8/2003

Rozpoczęcie postępowania konsolidacyjnego projektów decyzji dla rynków 1/2003, 2/2003 i 8/2003. W dniu 28 maja 2018 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego, przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz krajowych organów regulacyjnych państw członkowskich projekty decyzji dotyczące:
– krajowego rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów (rynek 1/2003),
– krajowego rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych z wyłączeniem konsumentów (rynek 2/2003),
– krajowego rynku świadczenia usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (sieci telefonicznej w stałej lokalizacji) (rynek 8/2003)
Dokumenty, powiązane z przedmiotową sprawą dostępne tutaj

źródło: UKE