Szukaj po tagu: regulacje

Warszawa, 3 lipca 2024 r.: Polscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy stanowią trzon sektora oraz filar polskiej gospodarki cyfrowej, apelują do posłów o stworzenie dobrego i przewidywalnego prawa. Wątpliwości budzą w szczególności kwestie związane ze zmianą umów z abonentami, w tym umów na czas określony i czas nieokreślony w ramach Prawa Komunikacji Elektronicznej. Przedsiębiorcy proponują, aby umożliwić bezpieczne wdrożenie klauzul modyfikacyjnych do wszystkich umów na rynku. Sugerują stworzenie przykładowego katalogu sytuacji, w których może być zmieniania umowa na czas nieokreślony. Ponadto postulują o usunięcie z przesłanek zmiany umów na czas określony niekonstytucyjnego sformułowania, dotyczącego zmian, których „operator… Czytaj dalej →

Co sekundę w internecie udostępniane są co najmniej dwa obrazy lub filmy dotyczące przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. 40 proc. z nich przedstawia dzieci poniżej 10 lat – wynika z danych Komisji Europejskiej. Skala problemu rośnie, zwłaszcza że z internetu korzystają coraz młodsze dzieci, często bez kontroli ze strony rodziców. Niedawno ruszyła kampania #ToNieJestNormalne, która ma walczyć z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w sieci i zwrócić uwagę dorosłych na ten problem. Tym bardziej że wciąż brakuje unijnych przepisów, które pomogłyby walczyć z tym zjawiskiem. Z danych organizacji National Center for Missing & Exploited Children, posiadającej w… Czytaj dalej →

AI Act, czyli Akt w sprawie sztucznej inteligencji, to pierwsze na świecie tak kompleksowe przepisy dotyczące AI, przyjęte niedawno w Unii Europejskiej. Rozporządzenie dotyczy zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych wykorzystujących AI. Najszersze i najbardziej praktyczne zastosowanie nowe przepisy znajdą w stosunku do dwóch grup: dostawców (providers) i podmiotów stosujących AI, np. organizacji wdrażających systemy na potrzeby swojej działalności. Akt w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie wszystkich firm na rynku reklamy internetowej wykorzystujących AI, ale stopień tego wpływu może być zróżnicowany. Aktywnie uczestniczący w pracach nad projektem eksperci IAB Polska wyjaśniają, jak dostosować się do nowych unijnych regulacji. Co istotne, Akt zacznie obowiązywać w pełni 24 miesiące po wejściu w życie, ale… Czytaj dalej →

Wydatki operatorów na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej rosną z każdym rokiem i według szacunków firmy analitycznej PMR w ub.r. sięgnęły prawie 12 mld zł. Jednak problemem jest nie tylko kapitał, ale i bariery prawne, związane np. z uzyskaniem tytułów prawnych do nieruchomości znajdujących się na obszarze projektowanych inwestycji czy brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. – W Polsce inwestycje telekomunikacyjne hamują wciąż przez te same przeszkody, co w 2006 czy 2010 roku, którym chcieliśmy zapobiec za pomocą tzw. megaustawy, czyli przepisów ułatwiających inwestycje w telekomunikacji – mówi Anna Streżyńska, była ministra cyfryzacji. – Kluczowe dla rozwoju branży telekomunikacyjnej są inwestycje infrastrukturalne zmierzające do… Czytaj dalej →

25 września 2023 r. weszła w życie Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 14 ustawy podmiot publiczny może zlecać usługę wysyłania krótkich wiadomości tekstowych wyłącznie integratorowi usług SMS wpisanemu do wykazu prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania wpisu do wykazu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UKE w zakładce Poradniki > Informacje dla przedsiębiorców > Jak uzyskać wpis w wykazie integratorów SMS. źródło: UKE

Projekt współpracy rozwojowej dla ANRCETI. 22 listopada 2022 r. odbyła się wideokonferencja zamykająca projekt współpracy rozwojowej, który był realizowany od grudnia 2021 r. na rzecz regulatora z Mołdawii (Krajowej Agencji Regulacyjnej do spraw Komunikacji Elektronicznej i Technologii Informacyjnych, skr. ANRCETI). W konferencji zamykającej uczestniczyli Prezes UKE, Zastępca Prezesa UKE, Zastępca Dyrektora Generalnego ANRCETI, Koordynator Projektu i jego bezpośredni uczestnicy – przedstawiciele ANRCETI i eksperci UKE, a także przedstawiciele przedsiębiorców telekomunikacyjnych z obu krajów. Celem projektu było wsparcie regulatora mołdawskiego w obszarach dot. współdzielenia infrastruktury telekomunikacyjnej, usługi powszechnej, obowiązków licencyjnych związanych z wykorzystaniem pasma 3,5 GHz… Czytaj dalej →

Wideokonferencja UKE z Teleoff. 4 i 10 listopada 2021 r. UKE zorganizował wideokonferencję ze słowackim regulatorem rynku telekomunikacyjnego Teleoff. Spotkaniu przewodniczyli Prezes UKE Pan Jacek Oko oraz Przewodniczący Teleoff Pan Ivan Martak. Połączenia zdalne możliwe dzięki nowoczesnym technologiom komunikacyjnym sprawiają, że współpraca międzynarodowa utrzymywana jest w zasadzie na niezmienionym poziomie, pomimo utrudnień, które stwarza utrzymująca się pandemia COVID-19 . Spotkanie z Teleoff również odbyło się w takiej formie. Jego celem była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie różnych obszarów regulacji rynku komunikacji elektronicznej. Eksperci UKE podzielili się wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w zakresie… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security