Zmiany w zarządzaniu numeracją w sieciach komórkowych

Zmiany w zarządzaniu numeracją w sieciach komórkowych. 10 lipca 2018 r. opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie gospodarowania numeracją. Dzięki wprowadzonym zmianom operatorzy komórkowi będą mogli ubiegać się o mniejsze bloki numerów. Dotychczas najmniejszy blok numerów przydzielany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sieci komórkowej obejmował 100.000 numerów. Teraz możliwe będzie przydzielanie również mniejszych bloków wielkości 10.000 numerów, zgodnie z realnymi potrzebami operatorów. Pozwoli to na optymalizację kosztów ponoszonych przez operatorów oraz uniknięcie sytuacji, w której część numerów w dużych blokach pozostawała niewykorzystana. Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na sygnały płynące z rynku telekomunikacyjnego dotyczące zapotrzebowania na mniejsze bloki numeracji
– treść Rozporządzenia

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji