Wyniki grupy Cyfrowy Polsat za II kwartał 2018 r.

Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2018 roku. Pół miliona nowych usług kontraktowych i 20-proc. wzrost liczby klientów multiplay. Strategiczne akwizycje i start sprzedaży ofert z Ligą Mistrzów UEFA. Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła II kwartał bardzo dobrymi, stabilnymi i zgodnymi z długoterminową strategią wynikami operacyjnymi w obydwu segmentach, a osiągnięte silne wyniki finansowe są wyższe od średniej oczekiwań analityków giełdowych. Przejęcie kontroli nad Netią w maju br. pozwoliło rozpocząć współpracę operacyjną spółek, a nawiązanie strategicznej współpracy i zakup kontrolnego pakietu akcji polskiej spółki Eleven Sports Network wspierają konsekwentny rozwój oferty sportowej Grupy w segmencie premium. Jednocześnie, w ramach wszystkich usług Grupy Polsat ruszyła sprzedaż ofert z pakietem Polsat Sport Premium z rozgrywkami Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA.
Najważniejsze dane operacyjne za II kwartał 2018 roku
a) Coraz więcej klientów korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:
– Systematyczny wzrost liczby klientów usług wiązanych – o 281 tys. (20 %) r/r do 1,66 mln (co stanowi 28,9 % bazy klientów kontraktowych).
– Do 4,94 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
– Miało to wypływ na obniżenie wskaźnika churn do bardzo niskiego poziomu, wynoszącego 8,3% w skali roku.
b) Regularny przyrost liczby usług kontraktowych: o 510 tys. r/r – do 13,9 mln (stanowią one 83,4 % wszystkich świadczonych usług):
– Kolejny kwartał wzrostu liczby usług telefonii komórkowej: o 287 tys. r/r – do 7,1 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, dobrego przyjęcia przez klientów nowych, prostych taryf Plusa wprowadzonych w lutym br. oraz wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
– Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 192 tys., przekraczając poziom 5 mln.
– Baza usług Internetu zwiększyła się o 31 tys. r/r i wynosi 1,8 mln. W pierwszym półroczu klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali 448 PB danych.
c) Stabilna baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych:
– Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,2% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,43 usługi z portfolio Grupy.
– Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł o 2,1 % do poziomu 82,9 zł, pomimo negatywnego wpływu regulacji “Roam like at home”. Przy czym spółka oczekuje, iż jest to ostatni kwartał, w którym nowa regulacja miała negatywny wpływ na wskaźnik ARPU.
d) Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi.
– Wysoki, stabilny poziom ARPU usług prepaid wynoszący 20,4 zł
Więcej informacji:
komunikat prasowy
prezentacja graficzna

źródło: Cyfrowy Polsat