T‑Mobile Polska i Politechnika Warszawska rozwijają współpracę

T‑Mobile Polska i Politechnika Warszawska rozwijają współpracę. T‑Mobile Polska i Politechnika Warszawska postanowiły rozwijać współpracę partnerską, której celem jest wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i ich zastosowań, a także wspieranie ścieżki kariery największych talentów PW. W dniu 21.09.2018r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej podpisana została Umowa o Współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a T‑Mobile Polska. Reprezentantami stron byli: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt., Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T‑Mobile Polska. – Podpisany dzisiaj dokument stanowi krok milowy w rozwoju współpracy partnerskiej z jednym z wiodących, nie tylko w naszym kraju, operatorów sieci telekomunikacyjnych najnowszych generacji i dostawców usług multimedialnych. Współpraca, zapoczątkowana 12 lat temu utworzeniem w Politechnice Warszawskiej – z obopólnej inicjatywy – inkubatora technologicznego BRAMA (Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych), zostaje dziś rozszerzona o wspólne projekty B+R+I w dziedzinie mechatroniki, elektroniki, telekomunikacji i technologii informacyjnych. Obejmie nie tylko studentów, doktorantów, studenckie koła naukowe i pracowników PW, ale także pracowników T‑Mobile Polska uczestniczących w prowadzonych w Politechnice Warszawskiej studiach podyplomowych, szkoleniach inżynierskich, konferencjach, warsztatach i seminariach naukowych oraz doktoratach wdrożeniowych. Pragniemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w jak najlepszym przygotowywaniu kadry inżynierskiej i menedżerskiej dla naszego Partnera – powiedziałprof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Współpraca T‑Mobile i Politechniki Warszawskiej połączy aspekt edukacyjny z biznesowym, co pozwoli na osiągnięcie realnych korzyści – studenci Politechniki będą mogli zdobywać doświadczenie przy komercyjnych projektach prowadzonych przez T‑Mobile, zaś pracownicy T‑Mobile zyskają nowe możliwości wymiany wiedzy i podnoszenia kompetencji naukowych, prowadząc zajęcia dla studentów lub podejmując się pracy naukowej. – Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty prac nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań otrzymać można tylko łącząc potencjał intelektualny, pasję poznawczą i gotowość do eksperymentowania, z możliwościami technologicznymi, sprawdzonymi modelami biznesowymi i praktyką działania, czyli czerpiąc zarówno z osiągnięć biznesu, jak i nauki – powiedziała Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T‑Mobile Polska, dodając – Jesteśmy pewni, że na współpracy z jedną z najbardziej prestiżowych polskich uczelni skorzystają nie tylko nasi pracownicy i studenci Politechniki, ale również nasi klienci oraz partnerzy biznesowi.
Szczegółowy zakres współpracy T‑Mobile z Politechniką Warszawską obejmuje prowadzenie prac o charakterze badawczo-rozwojowym, wdrożeniowym i projektowym, najnowszych rozwiązań technologicznych w obszarach:
– Sztuczna inteligencja/Machine Learning
– Big Data
– Internet rzeczy
– Cyberbezpieczeństwo
– Cloud Production & Network Function Virtualization
– Mechatronika i elektronika
Czytaj dalej …

źródło: T-Mobile

T‑Mobile Polska i Politechnika Warszawska rozwijają współpracę

T‑Mobile Polska i Politechnika Warszawska rozwijają współpracę. T‑Mobile Polska i Politechnika Warszawska postanowiły rozwijać współpracę partnerską, której celem jest wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i ich zastosowań, a także wspieranie ścieżki kariery największych talentów PW. W dniu 21.09.2018r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej podpisana została Umowa o Współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a T‑Mobile Polska. Reprezentantami stron byli: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt., Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T‑Mobile Polska. – Podpisany dzisiaj dokument stanowi krok milowy w rozwoju współpracy partnerskiej z jednym z wiodących, nie tylko w naszym kraju, operatorów sieci telekomunikacyjnych najnowszych generacji i dostawców usług multimedialnych. Współpraca, zapoczątkowana 12 lat temu utworzeniem w Politechnice Warszawskiej – z obopólnej inicjatywy – inkubatora technologicznego BRAMA (Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych), zostaje dziś rozszerzona o wspólne projekty B+R+I w dziedzinie mechatroniki, elektroniki, telekomunikacji i technologii informacyjnych. Obejmie nie tylko studentów, doktorantów, studenckie koła naukowe i pracowników PW, ale także pracowników T‑Mobile Polska uczestniczących w prowadzonych w Politechnice Warszawskiej studiach podyplomowych, szkoleniach inżynierskich, konferencjach, warsztatach i seminariach naukowych oraz doktoratach wdrożeniowych. Pragniemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w jak najlepszym przygotowywaniu kadry inżynierskiej i menedżerskiej dla naszego Partnera – powiedziałprof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Współpraca T‑Mobile i Politechniki Warszawskiej połączy aspekt edukacyjny z biznesowym, co pozwoli na osiągnięcie realnych korzyści – studenci Politechniki będą mogli zdobywać doświadczenie przy komercyjnych projektach prowadzonych przez T‑Mobile, zaś pracownicy T‑Mobile zyskają nowe możliwości wymiany wiedzy i podnoszenia kompetencji naukowych, prowadząc zajęcia dla studentów lub podejmując się pracy naukowej. – Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty prac nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań otrzymać można tylko łącząc potencjał intelektualny, pasję poznawczą i gotowość do eksperymentowania, z możliwościami technologicznymi, sprawdzonymi modelami biznesowymi i praktyką działania, czyli czerpiąc zarówno z osiągnięć biznesu, jak i nauki – powiedziała Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T‑Mobile Polska, dodając – Jesteśmy pewni, że na współpracy z jedną z najbardziej prestiżowych polskich uczelni skorzystają nie tylko nasi pracownicy i studenci Politechniki, ale również nasi klienci oraz partnerzy biznesowi.
Szczegółowy zakres współpracy T‑Mobile z Politechniką Warszawską obejmuje prowadzenie prac o charakterze badawczo-rozwojowym, wdrożeniowym i projektowym, najnowszych rozwiązań technologicznych w obszarach:
– Sztuczna inteligencja/Machine Learning
– Big Data
– Internet rzeczy
– Cyberbezpieczeństwo
– Cloud Production & Network Function Virtualization
– Mechatronika i elektronika
Czytaj dalej …

źródło: T-Mobile