UKE: Zaproszenie do składania ofert – sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.63

Zaproszenie do składania ofert – sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.63. Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie oprogramowania KSMWR (Krajowy System Monitoringu Widma Radiowego)
Termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 4 do niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz przesłać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres e-mail: marcin.wozniak@uke.gov.pl lub jan.wantuch@uke.gov.pl do dnia 05 października 2018 r. do godz. 12:00.
Szczegóły w załączonych plikach

źródło: UKE