Elektroniczna sprawozdawczość PT – kolejne testy

Elektroniczna sprawozdawczość PT – kolejne testy. Od 1 stycznia 2019 r. wypełnienie obowiązku sprawozdawczego z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Prezes UKE zachęca przedsiębiorców telekomunikacyjnych do kolejnego testowania funkcjonalności formularzy sprawozdawczych na PUE, które będzie możliwe od 1 do15 października 2018 r. Poprzednie testy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych odbyły się od 25 lipca do 3 sierpnia 2018 r. W wyniku zgłoszonych uwag wprowadzono na PUE funkcjonalności związane z ergonomią działania systemu. Zainteresowanych, którzy jeszcze nie testowali formularzy na PUE, prosimy o założenie na PUE konta osoby fizycznej za pomocą profilu zaufanego, a następnie wypełnienie załączonej tabeli w Word (Dane PT do zakładania kont podmiotów na potrzeby testów nowej sprawozdawczości) i przesłanie jej na adres: test.sprawozdawczosc@uke.gov.pl w celu założenia konta przedsiębiorcy. Konto osoby fizycznej można założyć korzystając z funkcji „Zarejestruj (Profil zaufany ePUAP)” na stronie https://pue.uke.gov.pl i następnie klikając w „Zarejestruj się” . Po założeniu konta należy zalogować się do niego poprzez profil zaufany. Po pierwszym zalogowaniu należy uzupełnić dane w zakładce „Twoje Konto”, „Profil Użytkownika”. Użytkownikowi, który będzie już posiadał konto osoby fizycznej na PUE, pracownik Biura Informatyki UKE, na podstawie danych w wypełnionej tabeli, założy konto testowe przedsiębiorcy. Uwagi do testowanych formularzy należy zgłaszać w terminie do 15 października 2018 r. na adres: test.sprawozdawczosc@uke.gov.pl korzystając z załączonego pliku Excel (Formularz do przekazywania uwag). W przypadku pytań związanych z zakładaniem konta na PUE lub testowaniem formularzy sprawozdawczych prosimy o kontakt na wskazany adres e-mail lub telefonicznie pod numerem 22 53 49 311
Dokumenty:
formularz do przekazywania uwag
dane do zakładania kont podmiotów na potrzeby nowej sprawozdawczości

źródło: UKE