Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących oceny kosztów świadczenia usług FTR

Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących oceny kosztów świadczenia usług FTR. Zaproszenie do udziału w warsztatach technicznych dotyczących oceny kosztów świadczenia usług zakańczania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w krajach UE/EOG. W dniu 23 października 2018 r. w Brukseli odbędą się warsztaty techniczne organizowanie przez Komisję Europejską, poświęcone ocenie kosztów świadczenia usług zakańczania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w krajach UE/EOG. Warsztaty skierowane są do ekspertów zajmujących się modelowaniem kosztów świadczenia usług zakańczania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych. Celem warsztatu jest wyjaśnienie i omówienie sposobu, w jaki zostanie opracowany model kosztowy szacowania kosztów świadczenia usług zakańczania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w UE oraz zebranie opinii zainteresowanych stron. Opracowany model kosztowy będzie stanowił podstawę do oceny kosztów świadczenia usług zakańczania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych przez Komisję Europejską w decyzji dotyczącej eurotaryfy dla usług zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych. Firma Axon Partners Group Consulting została wybrana jako wsparcie dla Komisji w zakresie oceny rzeczywiście ponoszonych kosztów w związku ze świadczeniem usług zakańczania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych. Celem warsztatu jest przedstawienie harmonogramu przeprowadzenia analizy, a także propozycji technicznych dotyczących modelu kosztowego typu bottom-up w celu oszacowania rzeczywistych kosztów usług zakańczania połączeń głosowych świadczonych przez operatorów sieci stacjonarnych w EOG. Analiza zostanie wykorzystana przez Komisję w propozycji aktu delegowanego, ustalającego jednolitą maksymalną ogólnounijną stawkę za zakończenie połączenia głosowego w sieci stacjonarnej. W warsztatach wezmą udział przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych, BEREC, stowarzyszeń handlowych UE oraz operatorów telekomunikacyjnych. Warsztaty odbędą się we wtorek, 23 października 2018 r., w sali konferencyjnej AUDIT, Rue de la Loi 102 w Brukseli w godzinach od 8:30 do 13:30.
W załączeniu przedstawiamy projekt agendy warsztatów.
Rejestracja uczestników odbywa się na stronie internetowej warsztatów “Event in a box“. Rejestracja zostanie zakończona w piątek, 12 października 2018 r., o godzinie 17.00. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w warsztatach, przebieg spotkania będzie transmitowany na żywo. Zainteresowane osoby będą mogły uczestniczyć w wideokonferencji
Dokumenty:
Agenda 2018 workshop fixed eurorate

źródło: UKE