Posts Tagged: UE

WiFi4EU – 181 gmin z Polski ! WiFi4EU, to inicjatywa Komisji Europejskiej, w ramach której wspierane są działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu w miejscach publicznych, takich jak: parki, place miejskie, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea etc. W ramach tej inicjatywy gminy i miasta na prawach powiatów mogą ubiegać się o specjalne bony. Wartość każdego z bonów to maksymalnie 15 000 euro. Uzyskane środki finansowe mają służyć pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych w gminach, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do… Read Article →

Tańszy transfer danych w roamingu w pre-paidach Orange. Od 19 kwietnia, o ponad 5,5 zł będzie tańszy 1 GB danych, przesyłanych przez użytkowników telefonów na kartę w Orange, korzystających z roamingu w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z nową decyzją Prezesa UKE, dopłata do ceny 1 MB danych lub za MMS w roamingu zmniejszy się z obecnej stawki 0,00738 zł do 0,001845 zł (1,89 zł/GB). Wysokość dopłat do cen innych usług pozostaje bez zmian: – 0,05 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego, – 0,02 zł za minutę odebranego połączenia głosowego, – 0,01… Read Article →

Warsztaty: „Ocena kosztów świadczenia usług telefonii mobilnej w krajach UE/EOG”. Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach, dotyczących prac Komisji Europejskiej związanych z ustaleniem jednolitej ogólnounijnej stawki hurtowej za zakańczanie połączeń w sieci mobilnej (MTR) oraz przeglądem hurtowych rynków roamingu. Celem warsztatów jest prezentacja prac wykonanych w ramach projektu, jak również przedstawienie rezultatów procesu konsultacji przeprowadzonych z zainteresowanymi stronami oraz głównych wyników otrzymanych z opracowanego modelu kosztów. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych, BEREC, operatorów telekomunikacyjnych i innych zainteresowanych stron. Wydarzenie odbędzie się 28 maja 2019 r., w godzinach 9-17, w Albert Borschette Conference Center… Read Article →

Jak informują klienci Play, goszczący w Republice Czeskiej oraz na terenie Niemiec, blokowanie usług telekomunikacyjnych do jednego operatora coraz bardziej daje się we znaki wyjeżdżającym za granicę. Dla przykładu, w Niemczech, karta SIM Play loguje się wyłącznie do sieci O2, zaś korzystanie z usług odbywa się z różną skutecznością choćby ze względu na zasięg tego operatora. Z niewiadomych przyczyn, w obu krajach, losowo albo nie daje się wysłać prostej wiadomości SMS albo terminal, zalogowany do sieci LTE przy próbie zrealizowania transferu większej paczki danych momentalnie migruje do niższej technologii, z GSM włącznie. Jak podkreślają piszący… Read Article →

COCOM styczeń 2019. Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1954), dalej również „Pt”, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 4 i 17 ww. ustawy, Prezes UKE wzywa do przekazania danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez wypełnienie załączonego formularza. Dane zbierane są w związku z obowiązkiem współpracy Prezesa UKE z Komisją Europejską. Ze względu na narzucone przez Komisję Europejską terminy, odpowiedzi należy udzielić w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 r. Wypełniony formularz proszę przekazać na… Read Article →

Scroll To Top