Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Sferii S.A.

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Sferii S.A. Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 816-821 MHz oraz 857-862 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres. 1 sierpnia 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 816-821 MHz oraz 857-862 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres. Podmioty, zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły stanowiska:
1) T-Mobile Polska S.A.,
2) P4 sp. z o.o.,
3) Polkomtel sp. z o.o.,
4) Netia S.A.,
5) Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej,
6) Sferia S.A. (stanowisko w wersji jawnej i niejawnej)
Po upływie wyznaczonego terminu, tj. dnia 4 sierpnia 2018 r., do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło stanowisko Orange Polska S.A. z dnia 3 września 2018 r. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, ze zm.) wyniki tego postępowania konsultacyjnego ogłaszane są w siedzibie oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, poprzez ogłoszenie niezastrzeżonych stanowisk uczestników tego postępowania. Poniżej opublikowane zostały złożone w wyznaczonym terminie stanowiska: T-Mobile Polska S.A., P4 sp. z o.o., Polkomtel sp. z o.o., Netia S.A., Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej i Sferia S.A. (stanowisko w wersji jawnej)
Dokumenty:
wyniki postępowania konsultacyjnego, informacja Prezesa UKE
stanowisko T-Mobile S.A.
stanowisko P4 Sp. z o.o.
stanowisko Polkomtel Sp. z o.o.
stanowisko Netia S.A.
stanowisko PIRC
stanowisko Sferia S.A. ( wersja jawna )

źródło: UKE