Posts Tagged: konsultacje

Warsztaty dotyczące certyfikowanego mechanizmu monitorowania. Już 25 lutego w siedzibie UKE przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie odbędą się warsztaty poprzedzające konkurs, którego celem będzie wybór podmiotu mającego zapewnić system pomiarowy usług dostępu do internetu od grudnia 2020 r. W pierwszym kwartale 2020 r. planujemy rozpocząć konkurs na wybór podmiotu mającego zapewnić system pomiarowy usługi dostępu do internetu. Na początku roku zwróciliśmy się do izb gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych z prośbą o opinie na temat funkcjonowania obecnego mechanizmu – szczegóły dostępne w załączeniu. W ramach prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej zapraszamy zainteresowanych na warsztaty, które… Read Article →

Postępowanie konsultacyjne w sprawie aukcji 5G. 27 stycznia br. rozpoczęła się druga runda postępowania konsultacyjnego w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod 5G. Konsultacje potrwają do 27 lutego 2020 r. W założeniach przewidziano rozdysponowanie 4 rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje będą ważne do końca czerwca 2035 r. Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosi 450 mln zł. Według założeń, zwycięzcy aukcji zostaną zobowiązani do rozwoju sieci poprzez budowę: – co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w terminie 4 miesięcy od otrzymania rezerwacji; – do… Read Article →

Konsultacje ITU dotyczące wykorzystania ICT. Grupa robocza Rady ITU ds. zagadnień polityki międzynarodowej związanej z Internetem (CWG-Internet) rozpoczęła otwarte konsultacje dotyczące wykorzystania nowych i powstających technologii telekomunikacji/ICT na rzecz zrównoważonego rozwoju. CWG-Internet zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach, zwłaszcza do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: – W jaki sposób nowe i powstające technologie telekomunikacyjne/ICT wpłyną zarówno na internet, jak i na zrównoważony rozwój, w tym na gospodarkę cyfrową? – Jakie są szanse i wyzwania związane z przyjęciem i rozwojem nowych i powstających technologii telekomunikacyjnych/ICT i internetu? – W jaki sposób rządy i inne… Read Article →

Wyniki postępowania konsultacyjnego w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. 6 sierpnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz (dalej „Projekt”). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego. W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło osiem stanowisk. Stanowisko złożyła spółka EmiTel S.A., zaś pozostałe siedem stanowisk złożyły osoby fizyczne. Pliki: – 1. osoba fizyczna – 30 KB plik PDF… Read Article →

Konsultacje projektu decyzji dotyczącej kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w budynkach wielorodzinnych. 26 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. Konsultacje potrwają 30 dni. Zawarte w rozstrzygnięciu warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych stanowią uniwersalny zbiór zasad i reguł ubiegania się o dostęp do kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. Zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji… Read Article →

Scroll To Top