Z Plusem po Jeleniej Górze

W dniu 30 października prezentowaliśmy listę stacji, doposażonych do LTE900 w sieci Plus, przy okazji kolejny raz wskazując na uchybienia, które mimo procesów modernizacyjnych sieci w grupie – pozostają, a czasami, po modernizacji – są bardziej widoczne. Dziś, na bazie logu z pieszego rekonesansu po mieście – pokazujemy wspominane uchybienia w praktyce. Przemierzyliśmy szlak od śródmieścia, przez ul. 1-go Maja, ul. Piłsudskiego, ul. Sudecką, ul. Wojska Polskiego, ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, przez “stary” cmentarz komunalny, z którego weszliśmy na ulicę Sudecką i nią przeszliśmy do “nowego” cmentarza”, stamtąd – wracając – przeszliśmy ulicą Sudecką, na dalszym etapie skręcając na Al. Solidarności, po czym z niej – kierując się na ulicę Krakowską. Poglądowa mapa okolic, o których mowa tutaj. Znamienne jest to, że w bliskim sąsiedztwie stacji BT-33173 – terminal odebrał sygnał LTE ze stacji BT-33522. Wszystko dlatego, że w stacji BT-33173 od początku jej powstania brakuje trzeciego sektora na azymucie południowym, który … w tym samym miejscu ma Play i jest to rozwiązanie bardzo pożądane. Z kolei po wejściu na ulicę Sudecką, w sąsiedztwie … DWÓCH stacji Plusa przy ul. Sudeckiej, tj.: BT-34517 oraz BT-34562 – terminal na zmianę odbiera sygnał LTE albo z odległej stacji 30122 ( maszt Orange, ul. Karola Miarki ) albo ze stacji BT-33522, z której sygnał widać w różnych losowych miejscach, głównie tam, gdzie w stacji brakuje LTE bądź brak jest priorytetowego, efektywnego LTE1800. Wracając do sytuacji, o której mowa – stacje 30122 oraz BT-33522 są obciążane losowym ruchem, przyczyniającym się od spadku ogólnej efektywności tylko dlatego, że w obu stacjach przy ulicy Sudeckiej (BT-34517 i BT-34562) nie ma LTE1800, na dodatek, w stacji BT-34517 jest tylko antenowy split GSM/DCS/UMTS900 – bez jakiegokolwiek LTE, co przy głównym ciągu z Jeleniej Góry do Karpacza oraz w sąsiedztwie hotelu sieci “Mercure” jest kuriozalne. Kontynuując naszą drogą ulicą Sudecką, licząc na serwowanie sygnału z optycznie widocznej stacji BT-34512 – odbieramy na zmianę sygnał ze stacji … 30122 ( ul. Karola Miarki ) oraz … BT-33175 Karpacz, Góra “Pohulanka” i … ze Szklarskiej Poręby, z gór, tj. ze stacji przy schronisku “Szrenica” (BT-34502), która z kolei ma spore, topograficzne problemy, aby serwować sygnał właśnie w schronisku “Szrenica” oraz na szlaku turystycznym w sąsiedztwie schroniska. Jak zaznaczaliśmy wcześniej – stacja przy “Szrenicy”, oparta o trzy, a nawet cztery sektory – powinna być w trybie natychmiastowym przeniesiona na dach schroniska. Jeśli pozostanie w obecnym kształcie – będzie typowym, radiowym “śmietnikiem” w różnych, losowych miejscach, w sąsiedztwie Jeleniej Góry. Poruszając temat stacji “Szrenica”, wracamy do sytuacji radiowej przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. Dlaczego terminal odbiera losowy sygnał ze stacji: BT-34502 Szrenica, 30122 Karola Miarki Jelenia Góra oraz BT-33175 Karpacz “Pohulanka”, zamiast korzystać ze stacji, która jest optycznie widoczna z miejsca pobytu terminala, tj. BT-34512 ? Stacje, wymienione w poprzednim zdaniu są niepotrzebnie obciążane tylko dlatego, że w stacji BT-34512 nie ma LTE1800, a wyłącznie LTE800 oraz LTE900, gdzie z wydajnością z powodu konieczności obsługi całej dzielnicy są spore problemy. Droga powrotna, to ulica Sudecka oraz skręt na północ, na Al. Solidarności. Tu z kolei sieć radzi sobie losową obsługą terminala przez stacje: BT-34502 Szrenica, BT-33453 Dziwiszów, 30122 Jelenia Góra Karola Miarki. Zaznaczyć należy, że radiowo powinno to wyglądać tak, że terminal powinien otrzymać sygnał ze stacji BT-34562 ( ul. Sudecka, posterunek GOPRS) oraz BT-34512 (Jelenia Góra, ul. Mickiewicza ), zaś na dalszym etapie drogi – ze stacji BT-34561 (Jelenia Góra, ul. W. Pola 8). Tu znów, losowe stacje, o których mowa są niepotrzebnie obciążane ruchem tylko dlatego, że w kolejności, stacje: BT-34512, BT-34517, BT-34562 oraz BT-34561 nie zostały wyposażone do LTE1800. W drodze pojawia się również “stacja-legenda”, na której efektywność klienci sieci utyskują od dłuższego czasu, tj. BT-33217 Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14 – choć i sygnału z niej terminal w miejscu, gdzie przebywał nie powinien odebrać. W ten oto sposób, serwując sygnał w lokalizacjach zupełnie losowych, nawet pod Karpnikami, w sąsiedztwie Dąbrowicy oraz … właśnie przy Al. Solidarności – stacja BT-33217 “zapycha” swoje zasoby, zaś skutek, to brak jej efektywności tam, gdzie powinna serwować sygnał jako podstawowa. Dodać należy, że stację BT-33217 wyposażono we wszystkie, możliwe zasoby, niemniej jednak, poprzez losowe serwowanie sygnału oraz brak conajmniej dwóch, kolejnych stacji na największym, jeleniogórskim osiedlu “Zabobrze” – jej sytuacja wydajnościowa niestety dobrze nie wygląda. Polkomtelowi raz jeszcze wskazujemy, iż warto dowiesić się do lokalizacji stacji konkurencji w punktach:
a) ul. Komedy-Trzcińskiego 2, blok 10-piętrowy, lokalizacja stacji T-Mobile
b) ul. Wiejska 39, metalowy komin, lokalizacja stacji Orange
oraz wybudować stacje w punktach:
a) ul. Łączna ( stacja była planowana, ale przepadła na etapie opłaconego pozwolenia radiowego )
b) ul. Małcużyńskiego, np. na słupie energetycznym, gdzie stacja mogłaby również obsłużyć część powstających osiedli domów jednorodzinnych
Wracając do naszej podróży – sytuacja w zakresie logiki obsługi terminala przez sieć stabilizuje się dopiero po przejściu części ulicy Krakowskiej, w kierunku dworca kolejowego Jelenia Góra Główna. Tu, już terminal jest obsługiwany logicznie, przez LTE1800 w stacji BT-33741 ( maszt własny, ul. W. Pola 31 )
W pliku logu kolorem czerwonym oznaczono punkty, w których terminal był obsługiwany przez stacje kompletnie nielogiczne, względem swojego położenia, tj. spoza miasta, choć, jak wspomnieliśmy wcześniej – obsługa terminala przez stację 30122 ( Karola Miarki 42, maszt Orange ) przy ul. Sudeckiej i w części Al. Solidarności – również z logiką działania sieci ma niewiele wspólnego
Plik logu dostępny tutaj
Zainteresowanych rozwojem sieci oraz jej jakością, na poziomie kraju – zapraszamy do aktywnej dyskusji na operatorskim portalu plusforum.pl

źródło: informacja własna