MC: Sztuczna Inteligencja – Polska 2118. Zaproszenie na konferencję

Sztuczna Inteligencja – Polska 2118. Zapraszamy na konferencję: SZTUCZNA INTELIGENCJA – POLSKA 2118. 9 listopada 2018 r., MS Mermaid Conference Centre, ul. Wioślarska 8, Warszawa. Prowadzenie konferencji: Sebastian Ogórek, Wirtualna Polska.
Wśród panelistów wiceministrowie MC, MNiSW, MRPiPS, MZ, MIiR i MPiT. Zaprezentujemy wyniki prac grup roboczych powstałych przy MC, a także założenia do strategii AI w Polsce. Agenda w załączeniu.
Program wydarzenia
8.00–9.00 rejestracja uczestników, powitalna kawa
CZĘŚĆ I
9.00–9.20 Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
9.20–9.40 Juha Heikkila, Komisja Europejska: AI w perspektywie Unii Europejskiej
9.40–9.50 Dirk Pilat, OECD, VIDEO: AI w pracach OECD
9.50–10.30 Panel dyskusyjny – Dlaczego potrzebujemy strategii AI?
Moderator: Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego
Uczestnicy: Karol Okoński, sekretarz stanu, MC; Piotr Dardziński, sekretarz stanu, MNiSW; Stanisław Szwed, sekretarz stanu, MRPiPS; Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu, MIiR; Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu, MZ oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
10.30-10.50 PRZERWA KAWOWA
CZĘŚĆ II
10.50–11.05 dr inż. Tomasz Trzciński, Politechnika Warszawska, Tooploox: AI, co to jest? – amalgamat technologii
11.05–11.10 Wanda Buk, podsekretarz stanu, MC – geneza projektu grup roboczych, cel działań, struktura grup
11.10–12.00 GRUPA I: GOSPODARKA OPARTA NA DANYCH
11.10–11.20 prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk, PIAP, prezentacja raportu grupy (moderator panelu)
11.20–11.50 panel dyskusyjny: prof. Piotr Grabiec, Instytut Technologii Elektronowej; dr inż. Adam Schmidt, Technische Universitat Munchen; Krzysztof Lipiec, PIAP; Anna Stańczyk, rzecznik patentowy, prawnik
11.50–12.00 sesja pytań i odpowiedzi
12.00–12.30 GRUPA II: FINANSOWANIE BADAŃ I ROZWOJU
12.00–12.20 Tomasz Huś, PZU LAB, prezentacja raportu grupy
12.20–12.30 sesja pytań i odpowiedzi
12.30–13.20 GRUPA III: EDUKACJA
12.30–12.40 Marta Ponikowska, IBE, prezentacja raportu grupy (moderator panelu)
12.40–13.10 panel dyskusyjny: dr Marek Michalewicz, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, UW; Tomasz Klekowski, Ekspert Transformacji Cyfrowej, Sektorowa Rada ds. Kompetencji IT; dr hab. Renata Włoch, Koordynatorka programu Society in Digital Age, DELab UW; Piotr Lewandowski, Prezes Zarządu, Instytut Badań Strukturalnych
13.10–13.20 sesja pytań i odpowiedzi
13.20–14.10 GRUPA IV: ETYKA I PRAWO
13.20–13.30 dr Sebastian Szymański, UW; Roman Bieda, radca prawny, Maruta Wachta Kancelaria Prawna, prezentacja raportu grupy
13.30–14.00 CASE STUDY: wystąpienia ekspertów
dr Robert Sroka, etyk; Maciej Groń, radca prawny, dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej, MC; Wojciech Dziomdziora, radca prawny, counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka; dr hab. Monika Namysłowska, prof. nzw., Uniwersytet Łódzki; Paweł Gora, etyk; dr hab. Monika Jagielska, prof. nzw., Uniwersytet Śląski; dr hab. Dariusz Szostek, prof. nzw., Uniwersytet Opolski; dr hab. Marek Świerczyński, profesor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Martyna Czapska, radca prawny
14.00–14.10 sesja pytań i odpowiedzi
14.10–14.20 Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego: Perspektywa MC, podsumowanie i zakończenie konferencji
14:20-16.00 LUNCH

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji