Polska wybrana na kolejną kadencję do Rady ITU

Polska wybrana na kolejną kadencję do Rady ITU. W wyborach przeprowadzonych podczas Konferencji Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), 5 listopada 2018 r., Polska otrzymała 125 głosów i została wybrana na kolejną kadencję do Rady ITU. Wynik ten został osiągnięty dzięki współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w trakcie kampanii promującej kandydaturę oraz dzięki wieloletniemu zaangażowaniu tych instytucji w prace ITU. Dotychczas jako kraj byliśmy zaangażowani w prace ITU dotyczące przede wszystkim: norm promieniowana pola elektromagnetycznego, mapowania infrastruktury, rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii 5G czy budowania kompetencji cyfrowych. Byliśmy również gospodarzem europejskiej konferencji na temat mapowania infrastruktury szerokopasmowej i jakości usług, warsztatów dotyczących wdrażania mID (mobilnego dowodu tożsamości) i aktywnym uczestnikiem dyskusji o zarządzaniu internetem. Podczas dorocznej konferencji WSIS Forum z polskiej inicjatywy odbywają się warsztaty promujące małe i średnie przedsiębiorstwa i nowoczesne projekty realizowane przez uczelnie. Nasze zaangażowanie w obszarze cyfrowym zostało docenione przez społeczność ITU – Polska czterokrotnie otrzymała nagrodę WSIS Prize.
Nasze cele w ITU
Polska jest zaangażowana we wdrażanie Regionalnych Inicjatyw ITU, które ukierunkowane są na podnoszenie standardów w obszarze cyfrowym w mniej rozwiniętych krajach regionu. Byliśmy współautorem 2 z 5 inicjatyw dla Europy przyjętych na konferencji WTDC-17, które dotyczą infrastruktury szerokopasmowej i zarządzania widmem, a także przyjaznej dla obywatela e-administracji. W kolejnej kadencji Polska planuje nadal uczestniczyć w tych pracach i zwiększyć zaangażowanie w dyskusjach nad nowymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją i internetem rzeczy. Chcemy, aby ITU stała się efektywną platformą wymiany doświadczeń. Najważniejsze dla nas tematy to: rozwój sieci na obszarach trudnodostępnych, wykorzystanie nowoczesnych technologii, budowanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.
Czym jest ITU ?
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny jest wyspecjalizowaną agendą ONZ zajmującą się kwestiami telekomunikacji. ITU pełni kluczową rolę w zakresie regulacji w obszarze widma radiowego, w tworzeniu standardów technicznych, a także w tworzeniu i prowadzeniu inicjatyw wspierających kraje rozwijające się.
Podczas konferencji Pełnomocników wybrano nowy zarząd Związku (Sekretarza Generalnego i jego zastępcę oraz Dyrektorów trzech Biur Radiokomunikacji, Rozwoju i Standaryzacji), a także nowych członków Rady Związku i Rady Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W skład Rady ITU wchodzi 48 państw, które na bieżąco nadzorują prace Zarządu Związku. Oprócz tego w ramach Rady działają grupy robocze, poświęcone takim tematom jak międzynarodowe aspekty zarządzania internetem, wdrażanie postanowień Szczytu WSIS, ochrona dzieci online oraz kwestie organizacyjne ITU

źródło: UKE