Zgłoszenie do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usług Premium Rate

Zgłoszenie do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usług Premium Rate. Minister Cyfryzacji podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie. Rozporządzenie określa wzory zgłoszeń, za pomocą których podmioty realizujące dodatkowe świadczenie będą informowały Prezesa UKE o usługach o podwyższonej opłacie (premium rate), w tym o zmianie danych podlegających ujawnieniu w rejestrze. Wprowadzone wzory z uwagi na swoją przejrzystość ułatwią podmiotom realizującym dodatkowe świadczenie dokonywanie zgłoszeń oraz umożliwią Prezesowi UKE sprawne przetwarzanie otrzymywanych informacji.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.

źródło: UKE