UKE: Sprawozdawczość telekomunikacyjna. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji

Sprawozdawczość telekomunikacyjna. Minister Cyfryzacji podpisał rozporządzenie w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej. Rozporządzenie określa wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych, a także sposób i format przekazywania danych drogą elektroniczną. Zmniejszenie liczby formularzy oraz ilości przekazywanych danych, a także elektronizacja sposobu ich przekazywania ułatwi przedsiębiorcom telekomunikacyjnym realizację obowiązku sprawozdawczego.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.

źródło: UKE