MC: Zaproszenie na Forum Zarządzania Internetem

Już po raz trzeci Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na Forum Zarządzania Internetem ! Odpowiedzialność platform internetowych, reforma prawa autorskiego, wolność słowa w Internecie, sztuczna inteligencja i przejrzystość algorytmów, to główne tematy FORUM ZARZADZANIA INTERNETEM, które odbędzie się 13 grudnia w Centrum Nauki Kopernik. W programie konferencji ponadto sesje, które gwarantują ciekawe, niestereotypowe dyskusje o rynku ride-sharing, podatku cyfrowym i blockchainie. Forum jest trzecią już edycją konferencji współorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach inicjatywy IGF Polska. Wzorem lat ubiegłych będzie to wielostronna, otwarta i szczera debata o najważniejszych wyzwaniach i szansach, jakie niesie ze sobą rozwój i upowszechnianie się internetu.
Wstęp na Forum jest bezpłatny. Do udziału, zadawania pytań i zabierania głosu w dyskusji zaproszeni są wszyscy, którzy interesują się Internetem w ujęciu technicznym, społecznym, ekonomicznym czy prawnym. Program Forum współtworzony jest przez wszystkie środowiska: administrację, biznes, organizacje pozarządowe i techniczne oraz świat nauki. Sesje konferencyjne przygotowywane są przez samych interesariuszy na zaproponowane przez nich tematy. Zgodnie z podstawową zasadą zarządzania Internetem dyskusja w trakcie Forum będzie prawdziwie wielostronna, angażująca wszystkich zainteresowanych zarówno na widowni jak i po stronie przemawiających. Tegoroczna konferencja organizowana jest pod hasłem suwerenności technologicznej. Wśród prelegentów nie zabraknie przedstawicieli administracji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i technicznych oraz nauki. We wprowadzającej w tematykę konferencji sesji otwierającej zaproszenie goście w swoich autorskich wystąpieniach opowiedzą, co dla nich znaczy suwerenność technologiczna. Następnie w trakcie szesnastu sesji równoległych uczestnicy Forum rozwiną ten wątek poszukają jednocześnie odpowiedzi na aktualne pytania związane z rozwojem sieci, w tym m.in.:
– jak zrównoważyć szanse na europejskim rynku cyfrowym;
– jakie wyzwania dla kompetencji niosą nowoczesne technologie;
– czy AI może stać się motorem polskiej gospodarki;
– jak zadbać o przejrzystość algorytmów tworzonych przez władze ?
Informacje na temat Forum Zarządzania Internetem dostępne są na stronie https://igf.nask.pl.
Środkowoeuropejskie Forum Zarządzania Internetem jest organizowane przez IGF Polska – Forum Cyfrowego Rozwoju i jest częścią szerszej inicjatywy ONZ (więcej informacji na ten temat znajdziesz na tej stronie)

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji