Zaktualizowane wykazy pozwoleń radiowych UKE

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy pozwoleń radiowych dla dysponentów częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych 2G/3G/4G oraz CDMA
Z najnowszymi arkuszami można zapoznać się tutaj

źródło: UKE