Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. 17 stycznia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie polegającej na usunięciu oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego jako dopuszczalnej formy zabezpieczenia finansowego.
Konsultacje potrwają 30 dni.
Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE postanowił odmówić zmiany Oferty SOR.
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WORK.6082.6.2018”. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie
Dokumenty:
projekt decyzji

źródło: UKE