Ocena kosztów świadczenia usług telefonii mobilnej w krajach UE/EOG

Ocena kosztów świadczenia usług telefonii mobilnej w krajach UE/EOG. Zapraszamy do konsultacji dotyczących prowadzonego przez Komisję Europejską projektu „Ocena kosztów świadczenia usług telefonii mobilnej w krajach UE/EOG” („Projekt”). W ramach Projektu przygotowany został model kosztowy, którego wyniki posłużą do wyznaczenia jednolitej ogólnounijnej stawki hurtowej za zakańczanie połączeń w sieci mobilnej (MTR) oraz do przeglądu pułapów cenowych mających zastosowanie w kontekście regulacji RLAH. W załączeniu udostępniamy materiały będące przedmiotem konsultacji: model kosztowy wraz z dokumentami towarzyszącymi (opisującymi proces konsultacji, założenia metodologiczne, wprowadzenie do modelu, algorytmy zaimplementowane w modelu) oraz formularz do przekazania komentarzy “Template for providing comments”. Zainteresowane podmioty prosimy o składanie uwag elektronicznie na adres katarzyna.socha@uke.gov.pl za pomocą załączonego formularza do przekazania komentarzy w terminie do dnia 8 marca br. W przypadku zgłaszania komentarzy o charakterze zastrzeżonym należy je odpowiednio oznaczyć za pomocą pola wyboru w kolumnie “Confidentiality of the comments”
Z plikami, związanymi z przedmiotową sprawą można zapoznać się tutaj …

źródło: UKE