Prędkości transmisji danych na trasie PKP IC Jelenia Góra – Wrocław

Prezentujemy prędkości transmisji danych na trasie biegu pociągu od stacji Jelenia Góra Główna do stacji Wrocław Główny. Operatorzy, dla których zrealizowano testy na poszczególnych stacjach postojowych pociągu Intercity, to: Play, Plus oraz Orange

A. hall dworca na stacji Jelenia Góra Główna:
1. Play:

2. Plus:

3. Orange

W punkcie, o którym mowa największą prędkość download odnotowano w sieci Plus, prędkość upload – również w sieci Plus

B. Stacja kolejowa Janowice Wielkie
1. Play:
W trybie automatycznego wyboru sieci terminal nie zdołał zalogować się do żadnej stacji sieci macierzystej. Dla roamingu krajowego testów nie realizowaliśmy

2. Plus:

3. Orange

Dla punktu pomiaru, o którym mowa: oba tryby transmisji danych, tj.: download oraz upload najlepiej prezentowały się w sieci Plus

C. stacja kolejowa Marciszów
1. Play
Na stacji kolejowej Marciszów terminal, z kartą SIM Play, w trybie automatycznego wyboru sieci nie zalogował się do żadnej stacji w sieci macierzystej. Dla roamingu krajowego test nie był realizowany

2. Plus

3. Orange

W punkcie postojowym pociągu IC na stacji Marciszów w zakresie download najlepiej wypadł Plus, zaś w upload nieznacznie lepiej od Plusa wypadł Orange

D. Sędzisław
1. Play

2. Plus

3. Orange

Jak widać z danych na ostatnich zrzutach ekranu, na kolejowej stacji Sędzisław najlepiej, zarówno w doanload, jak i w upload – prezentowała się sieć Orange

E. Wałbrzych Główny
1. Play

2. Plus

3. Orange

Na stacji Wałbrzych główny, w download najszybciej pracowała sieć Play, zaś w upload – Orange

F. Wałbrzych Miasto
1. Play

2. Plus

3. Orange

Na stacji Wałbrzych Miasto w download największe prędkości zanotowano w Orange, zaś w upload – w sieci Plus

G. Wałbrzych Szczawienko
1. Play

2. Plus

3. Orange

Na stacji Wałbrzych Szczawienko, zarówno w download, jak i w upload najlepiej zaprezentował się Orange

H. Świebodzice
1. Play
W Świebodzicach, na stacji kolejowej, w trybie automatycznego wyboru sieci, terminal z kartą SIM Play nie zalogował się do żadnej stacji w sieci macierzystej. Stąd, dla trybu “roaming krajowy” testu nie realizowano
2. Plus

3. Orange

Jak widać z załączonych zrzutów ekranów, na stacji kolejowej Świebodzice, zarówno w download, jak i w upload najlepiej zaprezentował się Plus

I. Jaworzyna Śląska
1. Play
Na stacji kolejowej Jaworzyna Śląska, terminal z kartą SIM Play nie zalogował się do żadnej stacji w sieci macierzystej. Analiz dla roamingu krajowego nie realizowaliśmy
2. Plus

3. Orange

Na stacji Jaworzyna Śląska najlepiej spisała się sieć Orange, choć do download można mieć zastrzeżenia

J. Wrocław Główny, peron 3
1. Play

2. Plus

3. Orange

Na stacji końcowej testowanej trasy, czy Wrocław Główny, w zakresie download, jak i upload najlepiej spisał się Orange

K. Wrocław Główny, hall dworca, sąsiedztwo restauracji McDonalds
1. Play

2. Plus

3. Orange

W hallu dworca kolejowego Wrocław Główny, w obu trybach transmisji danych najlepiej spisał się Orange

Biorąc pod uwagę całość prezentacji – na kanwie planów budowy sieci 5G i ogromu marketingu, który temat otacza – wnioski do wyciągnięcia pozostawiamy Czytelnikom zaznaczając, że lektura logów z pomiarów sygnału sieci na trasie kolejowej dla każdego z operatorów wygląda sporo gorzej, aniżeli lektura z pomiarów prędkości “w punktach”. Zaznaczyć warto, że ze względu na braki w stacjach wzdłuż biegu linii kolejowych zdecydowanie gorzej jest z dostępnością logicznego i stabilnego sygnału sieci tam, gdzie w składach wagonowych zamontowano systemy wzmocnienia sygnału. Powodują one bowiem wzmocnienie i serwowanie sygnału w kierunku terminala częstokroć ze stacji zupełnie irracjonalnych względem lokalizacji pociągu, mało tego – nierzadko z owym sygnałem niewiele da się zrobić, bo pojawia się na kilka/kilkanaście sekund. Jeszcze gorzej w składach z systemami wzmocnienia sygnału wygląda sytuacja klientów Play, którzy korzystają z roamingu. W radiowym chaosie terminal przysłowiowo “nie wie”, co ma zrobić i w jakim trybie w zakresie korzystania z roamingu i akurat na trasie kolejowej Jelenia Góra – Wrocław z tej sieci w około 70 % korzystać się nie da, zaś reakcje klientów nie pozostawiają na operatorze tzw. “suchej nitki”, choć dla przykładu w składach bez repeatera – jest zdecydowanie lepiej

Logi z przejazdu zaprezentujemy w terminie późniejszym

źródło: informacja własna